Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

RANG LISTE STUDENATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA KREDIT ZA AKADEMSKU 2019/2020. GODINU

Objavljeno: 04.12.2019. 19:52 Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ministarstvo prosvjete na osnovu Konkursa koji je raspisan 22. jula ove godine dodjeljuje kredite za 3.438 studenata za studijsku 2019/2020. godinu.

Na Konkurs za dodjelu studentskih kredita prijavilo se 4.329 studenta, a pravo na kredit ostvarilo je 3.438 studenata. Krediti su dodijeljeni u skladu sa kriterijumima utvrđenim Konkursom.

Iznos rate kredita je od 37,00 do 53,00 eura na mjesečnom nivou zavisno od godine studija i prosječne ocjene.

Ministarstvo prosvjete objavljuje rang listu kandidata koji su aplicirali za studentski kredit.

RANG LISTU STUDENATA KOJI STUDIRAJU U CRNOJ GORI, a koji su ostvarili pravo na studentski kredit za studijsku 2019/2020. godinu, možete preuzeti ovdje: CRNA GORA 03.12.2019.xls.

RANG LISTU STUDENATA KOJI STUDIRAJU U INOSTRANSTVU, a koji su ostvarili pravo na studentski kredit za studijsku 2019/2020. godinu, možete preuzeti ovdje: INOSTRANSTVO 03.12.2019.xls

Studenti koji su ranijih godina primali studentski kredit, a za studijsku 2019/2020 godinu su ponovo ostvarili to pravo, ne trebaju dostavljati dodatnu dokumentaciju, već će rate kredita za novembar i decembar 2019. godine primiti do kraja 2019. godine.

Studenti koji prvi put ostvaruju pravo na studentski kredit moraju dostaviti formulare ugovora, mjenicu i podatake o žirantu.

Studenti koji formulare ugovora, mjenicu i podatake o žirantu dostave do i zaključno sa 13. decembrom biće isplaćeni do kraja decembra 2019. godine.

Studenti koji formulare ugovora, mjenicu i podatake o žirantu dostave poslije 13. decembra (a najkasnije 31. avgusta 2020. godine) biće isplaćeni sa sljedećom mjesečnom isplatom studentskih kredita.

Formulari se mogu preuzeti ovdje: Formulari za studentske kredite.pdf 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?