Obrazovanje

Predškolsko, osnovno, srednje, visoko obrazovanje, e-upis, inkuluzivno obrazovanje, #učidoma, priznavanje inostranih obrazovnih isprava.

Kultura

Kulturna baština, kultrurno-umjetničko stvaralaštvo, Unesco, ustanove kulture, nagrade u oblasti kulture.

Nauka

Nacionalni i EU naučni fondovi, naučno-istraživačka djelatnost, NI ustanove, Horizont Evropa, COST, SEEIIST.

Sport i mladi

Sportske asocijacije i savezi, Centralni registar za sport, omladinski servisi, Evropska omladinska kartica.

Međunarodna saradnja

Evropske integracije, programiranje i implementacija EU fondova, IPA, jačanje saradnje sa međunarodnim partnerima.

Saradnja sa NVO

Konkursi za finansiranje nevladinih organizacija, pozivi za učešće nevladinih organizacija u radnim tijelima Ministarstva.

I zdravlje i znanje

Obrazovanje u vrijeme epidemije virusa COVID-19, mjere koje se odnose na vaspitno-obrazovne ustanove, #učidoma portal.

Konkursi i pozivi

Podrška učenicima i studentima, državne stipendije i krediti, stipendije stranih vlada, programi mobilnosti, konkursi i pozivi u oblasti nauke i kulture.

Aktuelnosti

slovačka
12.01.2023.

Ministarstvo prosvjete

Ministarstvo prosvjete vrši poslove uprave koji se odnose na: kreiranje, uspostavljanje i razoj obrazovno-vaspitnog sistema; uslove za osnivanje, rad i licenciranje ustanova u oblasti obrazovanja, organizaciju rada vaspitno-obrazovnih ustanova, priznavanje inostranih obrazovnih isprava o završenom osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, donošenje, odobravanje obrazovnih programa za predškolsko, osnovno obrazovanje, srednje opšte obrazovanje, izdavanje udžbenika i udžbeničke literature, dodjeljivanje nagrade „Oktoih“, nagrada učenicima i nastavnicima iz fonda za kvalitet i talente i druge poslove koje su u nadležnosti Ministarstva prosvjete.

Saznajte više

Rukovodeći tim

Kontakt

Ministarstvo prosvjete

Vaka Đurovića b.b, 81000 Podgorica, Crna Gora

Mr Miomir Vojinović

Ministar prosvjete

Telefon:+382 020 410 183