Образовање

Предшколско, основно, средње, високо образовање, е-упис, инкулузивно образовање, #учидома, признавање иностраних образовних исправа.

Култура

Културна баштина, култрурно-умјетничко стваралаштво, Unesco, установе културе, награде у области културе.

Наука

Национални и ЕУ научни фондови, научно-истраживачка дјелатност, НИ установе, Хоризонт Европа, COST, SEEIIST.

Спорт и млади

Спортске асоцијације и савези, Централни регистар за спорт, омладински сервиси, Европска омладинска картица.

Међународна сарадња

Европске интеграције, програмирање и имплементација ЕУ фондова, ИПА, јачање сарадње са међународним партнерима.

Сарадња са НВО

Конкурси за финансирање невладиних организација, позиви за учешће невладиних организација у радним тијелима Министарства.

И здравље и знање

Образовање у вријеме епидемије вируса COVID-19, мјере које се односе на васпитно-образовне установе, #учидома портал.

Конкурси и позиви

Подршка ученицима и студентима, државне стипендије и кредити, стипендије страних влада, програми мобилности, конкурси и позиви у области науке и културе.

Актуелности

Министарство просвјете

Министарство просвјете врши послове управе који се односе на: креирање, успостављање и разој образовно-васпитног система; услове за оснивање, рад и лиценцирање установа у области образовања, организацију рада васпитно-образовних установа, признавање иностраних образовних исправа о завршеном основном, средњем и високом образовању, доношење, одобравање образовних програма за предшколско, основно образовање, средње опште образовање, издавање уџбеника и уџбеничке литературе, додјељивање награде „Октоих“, награда ученицима и наставницима из фонда за квалитет и таленте и друге послове које су у надлежности Министарства просвјете.

Сазнајте више

Пратите нас

Руководећи тим

Контакт

Министарство просвјете

Вака Ђуровића б.б, 81000 Подгорица, Црна Гора

Шеф кабинета

Шеф кабинета

Телефон:+382 20 410 100+382 20 410 183