Образовање

Предшколско, основно, средње, високо образовање, е-упис, инкулузивно образовање, #учидома, признавање иностраних образовних исправа.

Међународна сарадња

Европске интеграције, програмирање и имплементација ЕУ фондова, ИПА, јачање сарадње са међународним партнерима.

Сарадња са НВО

Конкурси за финансирање невладиних организација, позиви за учешће невладиних организација у радним тијелима Министарства.

И здравље и знање

Образовање у вријеме епидемије вируса COVID-19, мјере које се односе на васпитно-образовне установе, #учидома портал.

Школски календар

Почетак наставне године, вријеме организовања образовно-васпитног рада и класификациони периоди у току наставне године.

Актуелности

Министарство просвјете

Министарство просвјете врши послове управе који се односе на: креирање, успостављање и разој образовно-васпитног система; услове за оснивање, рад и лиценцирање установа у области образовања, организацију рада васпитно-образовних установа, признавање иностраних образовних исправа о завршеном основном, средњем и високом образовању, доношење, одобравање образовних програма за предшколско, основно образовање, средње опште образовање, издавање уџбеника и уџбеничке литературе, додјељивање награде „Октоих“, награда ученицима и наставницима из фонда за квалитет и таленте и друге послове које су у надлежности Министарства просвјете.

Сазнајте више

Пратите нас

Руководећи тим

Контакт

Министарство просвјете

Вака Ђуровића б.б, 81000 Подгорица, Црна Гора

Мр Миомир Војиновић

Министар просвјете

Телефон:+382 020 410 183