Pažnja: Ova stranica je u pripremi.

Predmetni programi

Predmetni programi su koncipirani na unapređenoj metodologiji gdje je akcenat na definisanju opštih ciljeva, vaspitno – obrazovnih ishoda i ishoda učenja.

Nadzor

Analiza, praćenje i evaluacija nastavne prakse odvija se na osnovu uspostavljanih jasnih, mjerljivih i ostvarljivih standarda kvaliteta.

Slobodan pristup informacijama

Zavod za školstvo u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama i drugim pozitivnim propisima koji uređuju ovu oblast, preduzima aktivnosti u cilju ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama svim zainteresovanim subjektima.

Inkluzivno obrazovanje

Razvoj inkluzivnog obrazovanja je jedan od prioriteta obrazovnog sistema Crne Gore. Zavod za školstvo unapređuje, prati i evaluira inkluzivno obrazovanje, s ciljem postizanja jednakih mogućnosti za učenje i učešće sve djece u skladu s mogućnostima.

Eko škole

Međunarodni program Eko-škole razvila je Fondacija za obrazovanje o životnoj sredini (FEE) i trenutno se realizuje u obrazovno-vaspitnim ustanovama 74 država svijeta.

Projekti

Na ovoj stranici nalaze se projekti Zavoda za školstvo

Publikacije

Publikacije Zavoda za školsto su namijenjene nastavnicima, s ciljem da pruže podršku u implementaciji reformskih rešenja i unapređenja kvaliteta nastave.

Vijesti/Najave

PISA
06.02.2023.
Zdaravi stilovi života
06.02.2023.

Rukovodeći tim

O Zavodu za školstvo

Zavod za školstvo utvrđuje i obezbjeđuje kvalitet obrazovno-vaspitnog rada u ustanovama, obavlja razvojne, savjetodavne, istraživačke i stručne poslove iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, obrazovanja i vaspitanja djece sa posebnim potrebama i vaspitanja u domovima učenika.

Kontakt

Zavod za školstvo

Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica

Zoja Bojanić Lalović

v.d. DIREKTORICE

Telefon:+38220408901