Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama o Nacrtu sektorske analize u oblasti rodne ravnopravnosti za 2021. godinu

Objavljeno: 22.04.2020. 22:00 Autor: PR služba

Shodno članu 79 Zakona o državnoj upravi i člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je dana 3. aprila 2020. godine objavilo Javni poziv za konsultovanje sa zainteresovanim nevladinim organizacijama koje se bave rodnom ravnopravnošću u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u navedenoj oblasti.

Izvještaj možete preuzeti ovdje: Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama RR 2021.pdf

Nacrt sektorske možete preuzeti ovdje: Nacrt sektorske analize za 2021 za Rodnu ravnopravnost komentari.pdf

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?