Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Predsjednik Marković na Premijerskom satu: epidemija koronavirusa nametnula je potrebu uspostavljanja novih vizija - u fokusu naših politika su građanin i njegova porodica

Objavljeno: 27.05.2020. 21:27 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Predsjednik Vlade Duško Marković ocijenio je na Premijerskom satu da je epidemija koronavirusa otežala djelovanje organizovanim kriminalnim grupama, ali da su državni organi, i prije pojave globalne pandemije, i u toku nje, sprovodili svakodnevne i sveobuhvatne aktivnosti na suzbijanju organizovanog kriminala i da je pandemija podigla nivo svijesti o potrebi zaštite životne sredine.

„Konkretno, aktivnosti policije u periodu od maja prošle godine do maja tekuće godine, rezultirale su podnošenjem 58 krivičnih prijava protiv 264 fizičkih i 70 pravnih lica zbog krivičnih djela izvršenih na organizovan način. Takođe, rasvijetljeno je 11 krivičnih djela, koja su posljedica sukoba organizovanih kriminalnih grupa, a spriječeno je izvršenje 9 teških krivičnih djela iz oblasti krvnih delikata. Među prvim mjerama za suzbijanje Koronavirusa bile su i naredbe kojima su privremeno uvedena ograničenja u svim vrstama saobraćaja, pa tako i u drumskom saobraćaju. Ova ograničenja su dovela do značajnog smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i broja stradalih lica, kao osnovnih mjerljivih pokazatelja stanja bezbjednostiu drumskom saobraćaju. Poboljšanje bezbjednosti u drumskom saobraćaju ostaje veoma zahtjevan zadatak. U narednom periodu nastaviće se sa implementacijom takozvanog „Sigurnog sistemskog pristupa“, koji se oslanja na evropske prakse, sa ciljem stvaranje uslova za bezbjedno odvijanje saobraćaja i maksimalno smanjenje rizika za sve učesnike u saobraćaju. Vjerujem da je čitav svijet iz ove krizne situacije naučio mnoge lekcije, pa i lekciju koja se tiče očuvanja životne sredine. Mjerenja na mnogim tačkama zemljine kugle pokazala su da smo prije izbijanja epidemije bili neodgovorni prema prirodi kao najvažnijem resursu, i da u vremenu koje dolazi naša ponašanja i prakse moraju biti promijenjeni. Ono što je sigurno jeste da će nakon ove pandemije ekološki principi imati značajniju ulogu u očuvanju globalnog zdravlja. A Crna Gora će na tim principima oblikovati i implementirati politiku životne sredine i klimatskih promjena. Kako se epidemiološka situacija u našoj državi poboljšava, čitav niz aktivnosti vezanih za izgradnju moderne ekološke infrastrukture, sanaciju zagađenja i očuvanje prirodnih resursa se nastavlja“ – kazao je predsjednik Vlade odgovarajući na pitanja Posebnog kluba poslanika.

Premijer je podsjetio na brojne primjere zaštite životne sredine u našoj zemlji.

„Tokom ove godine završićemo remedijaciju tri „crne ekološke tačke“(u Bijeloj na lokaciji Brodogradilišta, i u Pljevljima – na deponiji Maljevac i jalovištu Gradac), čime će one biti pretvorene u područja bezbjedna po zdravlje ljudi. Rezultati na Maljevcu već su vidljivi, završni radovi su u toku, a u septembru će biti u potpunosti okončana rekultivacija takozvane kasete 2. Završetkom navedenih projekata, uključujući i sanaciju deponije čvrstog otpada i bazena crvenog mulja u kompleksu KAP-a u Podgorici, za koju se upravo radi tehnička dokumentacija, u Crnoj Gori biće u najvećem obimu riješen naslijeđeni višedecenijski problem industrijskog zagađenja. Intenzivno nastavljamo i sa izgradnjom kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda. Danas se na čitavoj teritoriji Crne Gore gradi kanalizaciona mreža i realizuju višemilionske investicije u oblasti otpadnih voda. Nastavljamo sa realizacijom Ugovora za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Andrijevici, Petnjici i Danilovgradu. Usvojen je i Sporazum o grantu iz Zapadno-balkanskog investicionog okvira u iznosu od 2.9 miliona eura za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje, ukupne procijenjene vrijednosti 5,6 miliona eura. Posebno ističem da je 18. maja otpočela izgradnja novog sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Glavnom gradu, koji predstavlja investiciju od preko 50 miliona eura. U pitanju je kapitalno važan projekat kojim se obezbjeđuje trajna zaštita rijeke Morače, podzemnih voda i vodoizvorišta u slivu Skadarskog jezera, a paralelno sa tim otvaraju nove razvojne perspektive Podgorice. U narednom periodu, kroz novi strateški okvir u oblasti kvaliteta vazduha, posebnu pažnju ćemo posvetiti mjerama smanjenja uticaja zagađenja vazduha na javno zdravlje, sa fokusom na Pljevlja, Podgoricu, Nikšić i Bijelo Polje. Takođe, u vezi sa višedecenijskim zagađenjem vazduha u opštini Pljevlja, tokom 2020. počinje velika ekološka rekonstrukcija TE „Pljevlja“ koja, poslije 4 decenije eksploatacije, predstavlja najznačajniji ekološki poduhvat i pretpostavku trajnog rješavanja kvaliteta vazduha u ovom gradu. Riječju, epidemija Koronavirusa nametnula je potrebu savladavanja novih vještina i znanja, i uspostavljanja novih vizija. U fokusu naših politika je građanin i njegova porodica, a sve to u ambijentu zdrave životne sredine i održivog razvoja, po mjeri razvijenog svijeta“ – zaključio je predsjednik Vlade Duško Marković.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?