Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Najava: Sjutra preventivni zdravstveni pregledi za zaposlene u DOO "Komunalno" Tivat

Objavljeno: 16.06.2020. 15:13 Autor: PR služba

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Crvenim krstom Crne Gore i  Domom zdravlja Tivat, sjutra organizuje akciju preventivnih zdravstvenih pregleda za 30 pripadnika romske i egipćanske populacije zaposlenih u DOO "Komunalno" Tivat.

Početak ove akcije zakazana je u 7:00 u Domu zdravlja Tivat, a planirano je da se pregledi organizuju u tri grupe sa po deset radnika.

Predviđeni su sljedeći preventivni pregledi: pregled ljekara opšte prakse, analize krvi i snimanje pluća.

Naredna akcija će se organizovati 24. juna 2020. godine u Domu zdravlja Kotor.

U sklopu Akcionog plana za sprovođenje „Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 - 2020" za 2020 godinu, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, redovno organizuje pomenute akcije u gradovima u kojima živi značajan broj pripadnika romske i egipćanske populacije.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?