Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Dobitnici Trinaestojulske nagrade za 2020.godinu

Objavljeno: 06.07.2020. 19:39 Autor: MKU
Na sjednici održanoj 6. jula 2020. godine na Cetinju, Žiri za dodjelu Trinaestojulske nagrade u sastavu: predsjednik Rajko Todorović Todor i članovi: dr Ranko Milović, dr Mimo Drašković, mr Jadranka Selhanović, prof. dr Goran Barović, dr Marko Camaj i književnik Bećir Vuković, donio je Odluku da se Trinaestojulska nagrada za 2020. godinu dodijeli:


- Institutu za javno zdravlje Crne Gore
- Prof. dr Ranku Lazoviću
- Prof. dr Živku Andrijaševiću
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?