Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

K O N K U R S ZA IMENOVANJE NOTARA - Obavještenje

Objavljeno: 24.09.2020. 16:15 Autor: Lj.J.

           Na osnovu člana 14 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i ,,Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18) i Pravilnika o broju mjesta i službenim sjedištima notara (,,Službeni list RCG'', broj 23/06 i ,,Službeni list CG'', broj 11/12 i 93/20 ), Ministarstvo pravde raspisuje:

 

Lj.J.

PRIJAVITE SE ELEKTRONSKIM PUTEM

K O N K U R S

ZA IMENOVANJE NOTARA

     - za područje Osnovnog suda u Beranama, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Petnjici;

     - za područje Osnovnog suda u Plavu, jedno notarsko mjesto, sa službenim sjedištem u Gusinju i;

    - za područje Osnovnog suda u Podgorici, jedno notarsko mjesto, sa službenim sjedištem u Tuzima.

Prijavu sa prilozima kojima se dokazuje da ispunjava uslove za imenovanje notara u skladu sa članom 12 Zakona o notarima, kandidat podnosi Ministarstvu pravde u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa, s tim da se kandidat može prijaviti za više notarskih mjesta, na adresu:

Ministarstvo pravde, ul. Vuka Karadžića br. 3, 81 000 Podgorica.

Tekst konkursa biće objavljen na internet stranici Ministarstva pravde http://www.pravda.gov.me, Službenom listu Crne Gore i u dnevnom listu ,,Pobjeda''.

 

Za sve bliže informacije možete se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu pravde:

Nataša Novaković

tel: 020 407-506

e-mail: natasa.novakovic@mpa.gov.me

 

Broj: 01-040/20-8158

Podgorica, 24.09.2020. godine

 

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?