Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

OBAVJEŠTENJE o polaganju stručnog ispita za konzervatorsku, bibliotečku, arhivsku i muzejsku djelatnost

Objavljeno: 25.09.2020. 18:56 Autor: MKU
Ministarstvo kulture obavještava kandidate za polaganje stručnog ispita za konzervatorsku, bibliotečku, arhivsku i muzejsku djelatnost da su određeni novi termini za polaganje ispita, koji su bili zakazani za mart i jun, a koji su zbog epidemiološke situacije izazvane pandemijom Covid-19 morali biti odloženi.

Termini se odnose na polaganje opšteg i posebnog dijela stručnog ispita. Prvi dan ispita određen je za polaganje opšteg dijela, dok je drugi dan predviđen za polaganje posebnog dijela.

Svi kandidati dužni su da na dan održavanja ispita prilože dokaz o uplati naknade za polaganje, kao i da posjeduju identifikacioni dokument.

Novi raspored polaganja ispita možete pogledati ovdje.


Direktorat za kulturnu baštinu Ministarstva kulture

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?