Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE ISPITA ZA JAVNE IZVRSITELJE

Objavljeno: 23.11.2020. 20:06 Autor: M.L.

MINISTARSTVO PRAVDE

objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE ISPITA ZA JAVNE IZVRSITELJE 

 

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje ispita za javne izvršitelje u decembru 2020. godine.

Shodno članu 65 Zakona o javnim izvršiteljima („Službeni list CG“, br. 61/11, 22/17 i 17/19), ispit za javnog izvršitelja može da polaže lice koje je položilo pravosudni ispit.

Uz zahtjev za polaganje ispita za javnog izvršitelja, kandidat je dužan da priloži ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu.

Zahtjev sa dokazima o ispunjavanju uslova za polaganje ispita za javnog izvršitelja se podnosi Ministarstvu pravde, ul. Vuka Karadžića broj 3, Podgorica, u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva. U zahtjevu je potrebno navesti i adresu, e-mail i kontakt telefon.               

            Za sve bliže informacije možete se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu pravde:

            Momir Jauković, tel: 020 407-504, e-mail: momir.jaukovic@mpa.gov.me.

 

 

            Broj: 03-109/20-9468

            Datum: 23. novembar 2020. godine

 

 

 

 

 

 

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?