Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Izvještaj o doprinosu žena ekonomiji Crne Gore uključujući doprinos kroz neplaćeni rad

Objavljeno: 24.11.2020. 19:17 Autor: mmp

Naš dugogodišnji partner na unapređenju politika rodne ravnopravnosti  Kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori sačinila je Izvještaj o doprinosu žena ekonomiji Crne Gore uključujući doprinos kroz neplaćeni rad.  U odnosu na pandemiju COVID -19 i rodnu dimenziju ovo je prvi Izvještaj. Izvještaj povezuje i tangira brojne aspekte uticaja pandemije COVID-19 na žensku populaciju u Crnoj Gori. 

Svi  podaci na Izvještaju ukazuju na činjenicu da žene u Crnoj Gori još uvjek  nijesu u dovoljnoj mjeri ravnopravne sa muškarcima. Evidentan je početak trenda pogoršavanja ekonomskog položaja žena u crnogorskom društvu. Iz tog razloga, potrebno je pravovremeno reagovati donošenjem preventivnih ali i proaktivnih politika koje će dovesti do boljeg i ravnopravnog položaja žena u našem društvu.

Izvještaje možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.gendermontenegro.com/documents/475/report-mne-a4-final.pdf

http://www.gendermontenegro.com/documents/475/report-eng-a4-final.pdf

Takođe kratku IT animaciju možete pruzeti ovdje: https://www.youtube.com/watch?v=IVDKwqlStk0 

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?