Mjere u cilju suzbijanja pandemije COVID-19 za period 25.03. – 31.03.2021.

Objavljeno: 24.03.2021. 18:45 Autor: Ministarstvo zdravlja

KATEGORIJA

MJERA

BLIŽE OBJAŠNJENJE

 

Lične/opšte mjere

 

 

 

Obavezno pravilno nošenje maske i držanje fizičke distance na otvorenom i zatvorenom prostoru


Obaveza medija je da obezbijede nošenje zaštitne maske na licu koja pokriva nos i usta zaposlenih i lica koja učestvuju u emitovanju programa, uključujući i lica koja gostuju u medijskim emisijama;

 

 

Pravilno nošenje zaštitne maske podrazumijeva nošenje maske tako da pokriva nos i usta.

Fizička distanca podrazumijeva održavanje razmaka od najmanje dva metra među licima koja nisu članovi istog domaćinstva.

 

Zabranjen izlazak iz objekta stanovanja od 21:00-05:00 časova narednog dana

 

 

Izuzeci mjere

Dozvoljen je izlazak iz objekta stanovanja u terminu od 21:00-05:00 časova narednog dana za svo vrijeme trajanja naredbe sledećim licima:

 • Lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (vatrogasne službe, komunalne službe, veterinarska djelatnost i sl.), uz potvrdu koju izdaje poslodavac i rješenje, odnosno ugovor o radu;
 • Zaposlenim u inspekcijskim organima, Upravi policije (u daljem tekstu: Policija), Vojsci Crne Gore (u daljem tekstu: Vojska) i službama bezbjednosti, zaposlene u zdravstvu i medijima, uz potvrdu koju izdaje poslodavac, kao i lica koja gostuju u medijskim emisijama, uz poziv medija u kojima gostuju;
 • Licima zaduženim za njeguju drugih lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti.

Ukoliko su lica u međusobnom srodstvu, potrebno je posjedovati potvrdu koju izdaje izabrani doktor za lice kome je potrebna njega i izvod iz odgovarajućeg matičnog registra građana. U koliko lica nijesu u međusobnom srodstvu potrebno je posjedovati Ugovor o njezi ili Ugovor o izdržavanju lica kojima je potreba njega. Na osnovu ovih dokumenata može se utvrditi međusobni pravni odnos.

 • Licima koja su zaposlena kod stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava;
 • Djeci sa poremećajima iz autističnog spektra i licima koja koriste invalidska kolica- Ova lica mogu biti van objekta stanovanja najviše 60 minuta uz pratnju jednog lica;
 • Lica koja imaju u svom domaćinstvu kućne ljubimce mogu ih izvoditi van objekta stanovanja najviše 60 minuta.

Obrazac potvrde, koju poslodavac izdaje zaposlenim licima za koje postoji potreba kretanja u nevedenom terminu zabrane, možete preuzeti sa ove internet adrese: http://www.mzd.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=420990&rType=2

 

 

Kretanje i javna okupljanja

 

 

 

 

Zabranjena masovna/socijalna okupljanja

 

 

Zabranjeno je okupljanje stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima.

 • Zabranjena su javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije osim stručnih, naučnih, radnih i službenih aktivnosti, uz poštovanje propisanih mjera;

Izuzetak

Djelatnosti u oblasti kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) dozvoljene, uz poštovanje Preporuka za bioskope i Preporuka za kulturne manifestacije koje je izradio Institut za javno zdravlje Crne Gore i koje su dostupne na internet adresi: https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19

 

 

Zabranjeno okupljanje u objektima stanovanja

 

 

 • Zabranjeno je okupljanje u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva. Izuzetak se odnosi na lica zadužena za njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti. U koliko su lica u međusobnom srodstvu potrebno je posjedovati potvrdu koju izdaje izabrani doktor za lice kome je potrena njega i izvod iz odgovarajućeg matičnog registra građana. U koliko lica nijesu u međusobnom srodstvu potrebno je posjedovati Ugovor o njezi ili Ugovor o izdržavanju lica. Na osnovu ovih dokumenata može se utvrditi međusobno srostvo ili pravni odnos.

Ova mjera se ne odnosi ni na lica koja djeluju u slučaju hitnih radova u objektu stanovanja (struja, voda i sl.).


 

Zabranjene posjete

 

 • Zabranjene su posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama i licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite;
 • Zabranjene su posjete pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda i članovima uže porodice uz poštovanje preporuka Instituta.

Zabranjuje se boravak u parkovima i javnim površinama za rekreaciju i sport


 

 

Zabranjeno okupljanje u grupi više od dva punoljetna lica na otvorenom prostoru

 

 • Zabranjeno je prisustvo i zadržavanje više od četiri punoljetna lica na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, šetališta, plaže i sl.)
 • Ova mjera se ne odnosi na lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke na osnovu potvrde koju izdaje poslodavac, uz uz rješenje, odnosno ugovor o radu i za članove istog domaćinstva.

 

Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji

 

 • Vjerske obrede uz prisustvo vjernika, u vjerskom objektu, obavljati uz obezbjeđivanje najmanje 10m2 prostora po osobi;
 • Vjerske obrede uz prisustvo vjernika na otvorenom obavljati uz obezbjeđivanje najmanje 4m2 po osobi. Obavezno je pridržavanje mjera koje se odnose na pravilno nošenje maske i održavanje distance od dva metra. Zabranjeno je adržavanje duže od 30 minuta.
 • Vjerske zajednice su obavezne da odrede jedno ili više lica koja će vršiti kontolu, prilikom održavanja vjerskih obreda. Naime, ta lica će kontrolisati da li osobe prilikom ulaska i boravka u vjerskim objektima nose zaštitne maske i poštuju mjeru minimalne fizičke distance.
 • Na ulasku/izlasku iz vjerskih objekta potrebno je obezbijediti sredstva za dezinfekciju ruku i jasno istaknuti obavještenje o broju osoba koje istovremeno mogu biti u vjerskom objektu. Takođe istaknuti obavještenja o obaveznom nošenju maske, uz neophodnu fizičku distancu od najmanje 2m.
 • Zabranjeno je dodirivanje ili bilo kakav fizički kontakt sa predmetima od zajedničke upotrebe.
 • Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti, kad god je to moguće, prenose putem radio ili TV programa, ili na drugi način, koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskim aktivnostima bez odlaska u vjerske objekte.

 

Sahrane prilagoditi aktuelnoj epidemiološkoj situaciji

 

 • Sahrane umrlih lica obavljaju se isključivo u užem krugu porodice uz zabranu primanja saučešća.

Dozvoljeno je prisustvo najviše 10 osoba uz obavezno pridržavanje mjera pravilnog nošenja maske.

 

 

Privredna društva i preduzetnici

 

 

 

- Rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom prehrambenih proizvoda (marketi, supermarketi, hipermarketi) organizovati u terminu od 07:00 - 20:00;

 

 

- Rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom neprehrambenih proizvoda i pružanja usluga (tržni centri, prodavnice obuće i odjeće, kozmetički, frizerski saloni, kladionice i sl.) organizovati u terminu od 07:00-20:00;

 

- U skladu sa površinom objekta i broja korisnika itih,obezbijediti jedno ili više lica koja će kontrolisati poštovanje mjera –odgovorna lica

 

 • Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo (marketi, supermarketi, hipermarketi, tržni centri, štandovi/tezge i sl.), uključujući i zelene pijace, kao i državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave, javne ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, banke, pošte i druga pravna lica, koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama, obavezna su da odrede jedno ili više lica koja će biti odgovorna za poštovanje mjera nošenja zaštitne maske i držanja fizičke distance građana, odnosno korisnika usluga prilikom ulaska u ove objekte.
 • na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim mjerama, sa uputstvima za njihovu primjenu,
 • obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između potrošača/posjetilaca koji se nalaze ispred objekta,
 • obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača/posjetilaca na izu/izlazu u objekta,
 • obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore
 • obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, u skladu sa preporukama Instituta,
 • obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;
 • Lica zadužena za kontrolisanje propisanih mjera moraju biti jasno označena kako bi bila jasno uočljiva njihova uloga i dužnost navedena u ovom stavu.
 • Takođe, pravna lica i preduzetnici dužni su da odrede lice koje je odgovorno za poštovanje mjere nošenja lične zaštitne maske, izuzev onih pravnih lica i preduzetnika koji imaju do troje zaposlenih.
 • Odgovorno lice je lice koje je zaduženo za nadzor nad poštovanjem mjera koje se odnose na nošenje lične zaštitne maske i fizičke distance u objektu, a koje će nositi jasnu oznaku koja upućuje na njegove radne zadatke.
 • Zabranjeno je zadržavanje igrača u/ispred objekata priređivaca igara na sreću (kladionice i kockarnice), uz poštovanje propisanih mjera;

 

- Zabranjen je rad dječijih igraonica

 

 • Mjera kojom se zabranjuje rad dječih igraonica, odnosi se na igraonice koje posluju samostalno ili u okviru tržnih centara.

- Obezbijediti najmanje 10mneto površine po kupcu i ograničiti broj kupaca u skadu sa tim

 • Obaveza za sve prodavnice i trgovine odnose se na ograničavanje broja kupaca koji istovremeno mogu boraviti u njihovom prostoru, odnosno za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 m² neto površine uz obavezu poštovanja međusobne fizičke udaljenosti od najmanje dva metra;
 • Potrebno je na ulazu u objekat jasno istaknti obavještenje o najvećem broju kupaca koji istovremeno može biti u prodavnici.
 • Obaveza za sve prodavnice, trgovine i trgovačke centre jeste da za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca (sniženja, predpraznični popusti, i sl.) preduzmu dodatne mjere kojima bi se spriječilo kršenje epidemioloških mjera u smislu istovremenog boravka u objektu većeg broja kupaca od dozvoljenog.

Neto površina podrazumijeva samo prodajni prostor prodavnice/trgovine.

 

 

Ugostiteljski i turistički objekti

 

 

 

Zabranjen je rad noćnih klubova / barova i diskoteka

 

Rad ostalih ugostiteljskih objekata izuzev hotela organizovati u terminu od 07:00 - 18:00


U ugostiteljskim objektima nije dozvoljeno korišćenje muzike u bilo kom smislu

 

Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo, priređivači igara na sreću i privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju zanatsku - uslužnu i ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), osim za goste koji su smješteni u hotelu, obavezni su da:

 • Na ulazu u objekat / izlazu iz objekta na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja infekcije izazvane COVID19, sa uputstvima za njihovu primjenu, kao i kontakt podatke lica (ime, prezime, broj telefona i adresa elektronske pošte lica odgovornog za poštovanje i kontrolu propisanih mjera);

Lice odgovorno za poštovanje i kontrolu propisanih mjera u objektu je pravno lice i ne mora biti jasno označeno.

 • Obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta;
 • Svi zaposleni i gosti nose zaštitne maske tokom boravka u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti), osim tokom neposrednog konzumiranja pića, nakon čega se maska odmah vraća na lice, a tokom konzumiranja hrane maska se vraća na lice odmah nakon završetka obroka;
 • Obezbijede sredstva za dezinfekciju (gel za dezinfekciju ili vlažne alkoholne maramice) na svim stolovima;
 • Unutar objekta stolovi moraju biti odvojeni prozirnim pleksiglas pločama /panelima ili drugim neprozirnim materijalom pogodnim za dezinfekciju, visine 170 cm;
 • Na terasi/bašti ugostiteljskog objekta razmak između stolova mora da bude najmanje 2m;
 • Za stolom sjede najviše četiri gosta unutar i na terasi/bašti ugostiteljskog objekta;
 • Organizuju pripremu i izdavanje hrane, hrane po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom. od 7:00 do 22:00 uz potvrdu poslodavca i uz rješenje, odnosno ugovor o radu;
 • Onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namjenjenih za stajanje;
 • Obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore;
 • U ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;
 • Zabrane izvođenje muzičkog programa uz učešće pjevača i muzičara, kao i emitovanje muzike uživo, korišćenjem elektroakustične opreme (instrumenata, pojačala i zvučnika) i bilo kakvo izvođenje muzičko/scenskog programa (DJ žurke i sl.);
 • Zabrane igranje i ples.

 

Zabrana izdavanja smještajnih jedinica (vikendice, stanove i slično) za više od dva lica, osim članovima zajedničkog porodičnog domaćinstva

 
 
Ova zabrana se ne odnosi na izdavanje ovih objekata za boravak jednog ili dva lica, kao i za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva.
 
 

 

Zdravstvo

 

 

 

Rad zdravstvenih ustanova organizovati uz poštovanje posebnih mjera

 

 

Stomatološke zdravstvene ustanove su obavezne da organizuju rad na sledeći način:

 • da obezbjede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata;
 • da u isto vrijeme u čekaonici može boraviti samo jedan pacijent na 10m² prostora, uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata uz obavezno nošenje zaštitne maske;
 • da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije;
 • da svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama IJZCG i preporukama Stomatološke komore Crne Gore.

Ostale zdravstvene ustanove su obavezne da:

 • Obezbijede da svi pacijenti tokom boravka u zdravstvenoj ustanovi nose zaštitne maske (pod uslovom da nošenje maske dozvoljava klinično stanje pacijenta i da maska ne kompromituje respiratornu funkciju pacijenta) i obezbijedi poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata;
 • Na vidnom mjestu u zdravstvenoj ustanovi istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja COVID-19 propisanim ovom naredbom;
 • Obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulazu/izlazu iz zdravstvene ustanove.

 

Obrazovanje i kultura

 

 

 

Rad ustanova obrazovanja i kulture organizovati uz poštovanje posebnih mjera

 

 

 • Obrazovno-vaspitni rad u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama obavlja se u skladu sa važećim preporukama Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta;
 • Djelatnosti u oblasti kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) mogu da rade do 18.00 časova uz poštovanje Preporuke za bioskope i Preporuka za kulturne manifestacije koje je izradio Institut za javno zdravlje Crne Gore i koje se mogu preuzeti na internet adresi: https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19

 

Saobraćaj i putovanja

 

 

 

Zabranjen putnički međugradski saobraćaj od petka 21:00 do ponedeljka u 05:00 časova


 
 
Posebne mjere u saobraćaju i putovanjima

 

 

osim za:
 • motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet robe, snabdijevanje i dostavu ljekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih (ako posjeduju potvrdu poslodavca i uz rješenje odnosno ugovor o radu),
 • prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto, ako posjeduju voznu kartu za povratak u međunarodnom linijskom ili avio saobraćaju, tranzitnog prevoza putnika i radi putovanja međunarodnim redovnim ili linijskim prevozom ili avio saobraćajem,
 • lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica,
 • prevoz roditelja i djece radi održavanja ličnih odnosa sa roditeljem sa kojim ne žive, u skladu sa sudskom odlukom ili rješenjem nadležnog centra za socijalni rad.
 • Lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (vatrogasne službe, komunalne službe, veterinarska djelatnost i sl.), uz potvrdu koju izdaje poslodavac i rješenje, odnosno ugovor o radu;
 • zaposlene u inspekcijskim organima, Upravi policije (u daljem tekstu: Policija), Vojsci Crne Gore (u daljem tekstu: Vojska) i službama bezbjednosti, zaposlene u zdravstvu i medijima, uz potvrdu koju izdaje poslodavac, kao i lica koja gostuju u medijskim emisijama, uz poziv medija u kojima gostuju.
Obrazac potvrde koju poslodavac izdaje zaposlenim za kojeg postoji potreba kretanja u terminu zabrane možete preuzeti sa ove internet adrese:
http://www.mzd.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=420990&rType=2

 • Prevoz putnika u javnom prevozu (autobusom ili kombi prevozom), putnika u drumskom saobraćaju (međugradskom, prigradskom, gradskom), željezničkom saobraćaju i pomorskom saobraćaju obavlja se uz sprovođenje mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku na ulasku/izlasku iz vozila, bez mogućnosti stajanja putnika u vozilu/plovilu);
 • Taksi prevoz - Prevoznik je obavezan da obezbijedi da putnici i vozač nose zaštitne maske. Vozač ima obavezu da nakon završene vožnje izvrši dezinfekciju površina koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju;
 • Zabranjeno je službeno putovanje u inostranstvo svim državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave, osim u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa;
 • Zabranjeno je organizovanje svih đačkih i učeničkih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u zemlji i inostranstvu.

   

  Ulazak u Crnu Goru

  Obaveza posjedovanja testa NE odnosi se na djecu do navršene pete godine života.

   

   

  • Crnogorski državljani koji ulaze u Crnu Goru iz Republike Srbije, Republike Kosova, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Albanije, kao i državljani tih država i stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak u tim državama, mogu da ulaze u Crnu Goru, bez posjedovanja testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) ili dokaza da su najmanje sedam dana prije ulaska u Crnu Goru vakcinisani sa drugom dozom vakcine protiv novog koronavirusa, uz poštovanje zdravstvenih mjera, u skladu sa zdravstvenim upozorenjem Instituta.
  • Zdravstveno upozorenje dostupno je na svim graničnim prelazima u Crnoj Gori i objavljuje se na internet stranici Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
  • Crnogorski državljani i stranci, osim lica iz Republike Srbije, Republike Kosovo, Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Albanije, mogu da ulaze u Crnu Goru preko svih graničnih prelaza uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 72 časa, uz pozitivan rezultat serološkog testa - antitijela klase IgG, koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 30 dana ili uz dokaz da su najmanje sedam dana prije ulaska u Crnu Goru vakcinisani sa drugom dozom vakcine protiv novog koronavirusa, koji je izdat od ovlašćene zdravstvene ustanove.
  • Crnogorski državljani i stranci sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, koji ne posjeduju PCR test na novi koronavirus (SARS-CoV-2), pozitivan rezultat serološkog testa - antitijela klase IgG ili dokaz da su potpuno vakcinisani protiv novog koronavirusa, mogu da uđu u Crnu Goru, uz određivanje mjere karantina ili samoizolacije u trajanju od 14 dana, a samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu, uz praćenje zdravstvenog stanja tog lica, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva od strane nadležne epidemiološke službe, u skladu sa rješenjem sanitarne inspekcije.
  • Obaveze posjedovanja negativnog rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), za lica koja dolaze iz svih zemalja osim Republike Srbije, Republike Kosovo, Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Albanije primjenjivaće se od 13.03.2021.
   Ulazak u Crnu Goru - posebne kategorije
   • U skladu sa preporukama Evropske komisije iz navedenih kriterijuma izuzimaju se određene kategorija lica neophodnih za normalno funkcionisanje vitalnih servisa i usluga i lica koja predstavljaju jasan ekonomski interes
   • Zdravstvene radnike, zdravstvene istraživače i naučne radnike;
   • Lica koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe;
   • Diplomate akreditovane u Crnoj Gori, osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje i radnike humanitarne pomoći u vršenju svojih funkcija;
   • Određene kategorije putnika u tranzitu;
   • Lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga (poštuje se princip zabrane protjerivanja).
   • Stranim pomorcima u tranzitu koji se ukrcavaju ili iskrcavaju u lukama Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor-Portonovi i Tivat (Gat I i Gat II), kao i strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe, uz posebne mjere zdravstvenog nadzora.
     

   Zabranjuje se ulazak i izlazak građanima sa teritorija Glavnog grada Podgorica, Prijestonice Cetinje i opština Budva, Tivat, Nikšić, Plužine, Herceg Novi, Ulcinj, Bar, Kotor, Pljevlja, Bijelo Polje, Mojkovac, Berane i Šavnik


    osim radi:
   • obavljanja redovnih radnih zadataka, na osnovu potvrde poslodavca;
   • ostvarivanja zdravstvene zaštite, na osnovu medicinske dokumentacije;
   • njege lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ovih lica ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica;
   • putovanja studenata od mjesta prebivališta do sjedišta ustanove visokog obrazovanja, na osnovu potvrde te ustanove, odnosno uredno popunjenog i ovjerenog indeksa;
   • održavanja ličnih odnosa djece sa roditeljem sa kojim ne žive, u skladu sa sudskom odlukom ili rješenjem nadležnog centra za socijalni rad;
   • prevoza poljoprivrednih proizvođača upisanih u registar poljoprivrednih gazdinstava, uz rješenje organa državne uprave nadleđžnog za poslove poljoprivrede, odnosno organa uprave nadležnog za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove;
   • prevoza vlasnika poljoprivrednog zemljišta i članova njegovog porodičnog domaćinstva do mjesta u kome se zemljište nalazi, radi obrade i proizvodnje hrane za sopstvene potrebe, uz list nepokretnosti/posjedovni list i potvrdu, koju treba popuniti, preuzeti i odštampati sa sajta Instituta. Kontrolu boravka na adresi datoj u potvrdi vrši organ uprave nadležan za poslove policije;
   • prevoza lica koja posjeduju dozvolu za sportsko-rekreativni i privredni ribolov, akvakulturu, odnosno dozvolu za plovilo, da se prevezu do mjesta u kome treba da obave ribolovi/ili akvakulturu, odnosno u kome posjeduju dozvolu za plovilo.
   Obrazac Potvrde za poljoprivredne proizvođače možete preuzeti sa ove internet adrese:
     

    

    

    

   Granični prelazi

   Preko sljedećih graničnih prelaza moguć je izlazak putnika iz Crne Gore u terminu 07:00-19:00 časova:

   • granični prelaz Vuča na putnom pravcu Rožaje – Tutin;
   • granični prelaz Metaljka na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče.

   Svi ostali granični prelazi su otvoreni.

    

    

   Sport i rekreacija

    

    

    

   Poštovanje posebnih mjera u sportu i rekreaciji

    

    

   Zabranjeno je prisustvo gledalaca na sportskim događajima.

   Dozvoljen je rad skijališta, pod sledećim uslovima:

   • održavanje fizičke distance od 2m (prilikom čekanja u redu i sl.);
   • nošenje maski ili skijaških kapa koje prekrivaju nos i usta;
   • žičaru je moguće koristiti tako da u jednoj skijaškoj korpi bude jedno lice;
   • dozvoljeno je da u šestosjedima sjede dvije osobe pod uslovom da sjede na najudaljenijim pozicijama u korpi;
   • moguće je iskoristiti maksimalan kapacitet skijaške korpe samo za članove istog domaćinstva.

   Privredna društva i preduzetnici koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama obavezni su da rad organizuju na način da:

   • u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10m² slobodnog prostora namijenjenog za vježbanje (prostor na kojem se ne nalaze sprave i mašine za treniranje), uz obavezu poštovanja međusobne udaljenosti od najmanje 2m između korisnika usluga;
   • obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta;
   • zaposleni nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga / vježbanja;
   • korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju obavezni su da odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali;
   • zabrane vježbanje lica u grupi – grupnih treninga.
   • na ulazu jasno definisati broj osoba koje mogu da borave u objektu i odgovornu osobu za kontolu poštovanja propisanih mjera;
   • rad organizuju od 05.00 do 18.00 časova.

   Zabranjeno je održavanje treninga sportista (sportista amatera i sportista rekreativaca) i sportskih takmičenja i turnira sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i drugo), osim za profesionalne sportiste, uz poštovanje propisanih protivepidemijskih mjera.

   Biciklisti tokom individualne vožnje ili zajedničke vožnje članova istog porodičnog domaćinstva nijesu obavezni da nose zaštitne maske.

   Biciklisti u grupi moraju nositi zaštitne maske.

    

   Građevinarstvo

   Poštovanje posebnih mjera u građevinarstvu

    Obaveza pravnih i fizičkih lica koja obavljaju građevinske radove odnosno izvođenja pojedinih radova da organizuju rad na način da:
   • Obezbijede poštovanje epidemioloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu;
   • Na vidnom mjestu na gradilištu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa -COVID19;
   • Svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu, tokom radnog vremena, zabrane napuštanje gradilišta radi nabavke namirnica i sl.;
   • Dopremaju hranu zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu;
   • Tokom organizovanog prevoza zaposlenih od i do gradilišta (autobus ili kombi) izvrše raspored zaposlenih na način da se obezbijedi njihova fizička distanca.

    

   POSEBNE MJERE U OPŠTINAMA ULCINJ, NIKŠIĆ I ŠAVNIK

    

   Zabranjena masovna/socijalna okupljanja

   - Zabranjeni su javni skupovi na otvorenom i zatvorenom.

    

   Zabranjuje se rad privrednih društva i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti).

   Zabranjuje se organizovanje zabavnih i rekreativnih aktivnosti za djecu i odrasle na otvorenim javnim mjestima (luna park, panoramski točak i sl.).

   Zabranjuje se rad prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite u centrima za socijalni rad do 31. marta 2021. godine;
   Izabrani doktor da, na zahtjev zaposlenog u skladu sa zdravstvenim stanjem i medicinskom dokumentacijom utvrdi privremenu spriječnost za rad do 30 dana (koju je utvrdio izabrani tim ili izabrani doktor) i privremenu spriječenost za rad duže od 30 dana (koju je utvrdila nadležna ljekarska komisija) produži do 31. marta 2021. godine.

   - Dozvoljen je rad marketa, supermarketa, hipermarketa i zelenih pijaca, specijalizovanih prodavnica ili kioska za prodaju hleba, pekarskih proizvoda i kolača, štampe, sredstava za zaštitu bilja, sjemena i danog materijala poljoprivrednog bilja ili pogrebne opreme, kao i benzinskih stanica i prodavnica za trgovinu na malo u okviru benzinskih stanica.
   - Za goste hotela obroci se serviraju u njihovim sobama uz zabranu korišćenja zajedničkih prostorija za odmor i rekreaciju (bazeni, spa centri, saune, teretane, TV sale i slično).
   - Dozvoljano je pripremanje i izdavanje hrane, osim napitaka (kafa i dr.) po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom, uključujući ketering, u periodu od 7 do 22 časa, uz potvrdu poslodavca i rješenje, odnosno ugovor o radu.
   - Zabrana rada automata (prodaja hrane, pića, kafe i drugih napitaka) u okviru benzinskih
   stanica i drugih prostora;
   - Obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima i objekata koji posluju hranom da uklone mobilijar ili na drugi način onemoguće njegovo koriščenje, tokom zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

   - Prava iz socijalne i dječje zaštite koja su utvrđena na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite, korisnici nastavljaju da koriste do početka rada ovih komisija, kada će se ispitati osnovanost korišćenja ovih prava.


   Zabranjuje se rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo neprehrambenih proizvoda i pružanja usluga (tržni centri, štandova/tezgi i sl.)
    
   Zabranjuje se rad priređivača igara na sreću
    
   Zabranjuje se rad privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju zanatsku i uslužnu djelatnost
    
   - privredna društava i preduzetnici koji obavljaju uslužnu djelatnost kod koje se ne može obezbijediti međusobna udaljenost od dva metra između korisnika i davaoca usluge (frizerska, kozmetička, njega i uljepšavanje lica i tijela i sl.).
   Dozvoljen je rad institucija od vitalnog značaja
    
   - Dozvoljen je rad službama koje pružaju usluge od javnog interesa a nezamjenjiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji), kao i aerodroma u Tivtu.

   Zabranjuje se rad vaspitno- obrazovnih ustanova (predškolske ustanove, škole, fakulteti) i ustanova kulture
    
   - Zabranjene su djelatnosti u oblasti kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije)
   - Rad u vaspitno obrazovnim ustanovama se organizuje na daljinu (online nastava).

   Tokom prekida obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama i primjene online sistema učenja, na osnovu odluke organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete, jednom od roditelja/staratelja/hranitelja/usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života i djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama - smetnjama u razvoju obezbjeđuje se pravo na plaćeno odsustvo sa rada.

   Pravo na plaćeno odsustvo ne obezbjeđuje se zaposlenim u zdravstvu, Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Upravi policije, Upravi carina, Upravi prihoda, Upravi za inspekcijske poslove, Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Upravi za katastar i državnu imovinu, Ministarstvu finansija i socijalnog staranja koji rade na poslovima realizacije Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa COVID 19, koji je donijela Vlada Crne Gore, ustanovama za smještaj lica iz oblasti socijalne i dječje zaštite, službama zaštite i spašavanja, kao i u drugim organima, službama i pravnim licima čija djelatnost je nezamjenljiv uslov života i rada građana, osim ako su oba roditelja zaposlena kod ovih poslodavaca.

   Zabranjuju se sve sportske manifestacije
   - Zabranjuju se aktivnosti u teretanama, fitnes centrima, sportskim salama („balonima“) za rekreaciju i drugim zatvorenim objektima ovog tipa.
   - Mjera se ne odosi na treninge profesionalnih sportista koji se redovno podvrgavaju testiranjima.


    

   POSEBNE MJERE U OPŠTINAMA PODGORICA, CETINJE, KOTOR, PLUŽINE, BAR, PLJEVLJA, BUDVA, TIVAT, BIJELO POLJE, MOJKOVAC, HERCEG NOVI I BERANE

    

   Zabranjuje se rad privrednih društva i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije i slični ugostiteljski objekti).

   Zabranjuje se rad tržnih centara, štandova/tezgi i sl.

   Zabranjuje se rad priređivača igara na sreću

   Zabranjuje se rad privrednih društava i preduzetnika koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama

   Zabranjuje se organizovanje zabavnih i rekreativnih aktivnosti za djecu i odrasle na otvorenim javnim mjestima (luna park, panoramski točak i sl.).

   Zabranjuje se rad prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite u centrima za socijalni rad do 31. marta 2021. godine;

   Izabrani doktor da, na zahtjev zaposlenog u skladu sa zdravstvenim stanjem i medicinskom dokumentacijom utvrdi privremenu spriječnost za rad do 30 dana (koju je utvrdio izabrani tim ili izabrani doktor) i privremenu spriječenost za rad duže od 30 dana (koju je utvrdila nadležna ljekarska komisija) produži do 31. marta 2021. godine.

   Dozvoljeno je pripremanje i izdavanje hrane, osim napitaka (svih vrsta kafa i dr.) po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom, uključujući ketering, u periodu od 7 do 22 časa, uz potvrdu poslodavca i rješenje, odnosno ugovor o radu.

   Dozvoljeno je korišćenje hotelskih restorana samo za goste hotela u periodu od 7 do 18h.

   Zabrana rada automata Zabrana rada automata (prodaja hrane, alkoholnih i bezalkoholnih pića, svih vrsta kafa i drugih toplih i hladnih napitaka) koji se nalaze u okviru benzinskih stanica, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, državnih organa, organa uprave i organa jedinica lokalne samouprave, na trgovima i drugim zatvorenim i otvorenim javnim prostorima.

   Obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima i objekata koji posluju hranom da uklone mobilijar ili na drugi način onemoguće njegovo koriščenje, tokom zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

   Prava iz socijalne i dječje zaštite koja su utvrđena na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite, korisnici nastavljaju da koriste do početka rada ovih komisija, kada će se ispitati osnovanost korišćenja ovih prava.

     Zabranjuje se rad vaspitno- obrazovnih ustanova (predškolske ustanove, škole, fakulteti)u opštinama Podgorica, Cetinje Plužine, Herceg Novi, Bar, Kotor, Pljevlja, Bijelo Polje, Mojkovac i Berane
    
   Rad u vaspitno obrazovnim ustanovama se organizuje na daljinu (online nastava).

   Tokom prekida obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama i primjene online sistema učenja, na osnovu odluke organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete, jednom od roditelja/staratelja/hranitelja/usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života i djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama - smetnjama u razvoju obezbjeđuje se pravo na plaćeno odsustvo sa rada.

   Pravo na plaćeno odsustvo ne obezbjeđuje se zaposlenim u zdravstvu, Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Upravi policije, Upravi carina, Upravi prihoda, Upravi za inspekcijske poslove, Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Upravi za katastar i državnu imovinu, Ministarstvu finansija i socijalnog staranja koji rade na poslovima realizacije Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa COVID 19, koji je donijela Vlada Crne Gore, ustanovama za smještaj lica iz oblasti socijalne i dječje zaštite, službama zaštite i spašavanja, kao i u drugim organima, službama i pravnim licima čija djelatnost je nezamjenljiv uslov života i rada građana, osim ako su oba roditelja zaposlena kod ovih poslodavaca.


   PREPORUKE:

   KATEGORIJA

   PREPORUKA

   BLIŽE OBJAŠNJENJE

    

   Privredna društva i preduzetnici

    

    

   Rad na daljinu

    

    

   Državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednim društvima, javnim ustanovama i drugim pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koja obavljaju određenu djelatnost, omogućiti obavljanje poslova od kuće. Takođe, omogućiti i klizno radno vrijeme ili da se na druge načine smanji komunikacija zaposlenih. Ova mjera se odnosi na radna mjesta kojima proces rada to dozvoljava.
   Ujedno, treba odrediti radna mjesta čiji poslovi se mogu obavljati od kuće. Zatim odrediti lica koja zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne bi smjela biti izložena riziku od obolijevanja i dozvoliti im da obavljaju poslove na taj način. Prilagoditi način komunikacije između zaposlenih koji vrše poslove od kuće i lica koja su na radnim mjestima. Takođe, prilagoditi uslove održavanja sastanaka koji imaju za cilj održavanje kontinuiteta poslova iz okvira nadležnosti i djelatnosti (telefonski, online i sl.)

    

   Lične/opšte preporuke


   Preporuke za starije osobe- penzionere

    

   Prijepodnevne sate koristiti za nabavku prehrambenih proizvoda, trgovinu i druge aktivnosti koje zahtijevaju boravak na javnim mjestima.

   Takođe, vidjeti preporuke date na linku Instituta za javno zdravlje (https://www.ijzcg.me/me/savjeti/covid-19)

    
   Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?