3. sjednica Vlade Crne Gore - 12.05.2022.

Objavljeno: 12.05.2022. 14:46 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Imajući u vidu novu organizaciju državne uprave, te uvažavajući potrebu da se stvore uslovi za efikasno i efektivno vršenje poslova državne uprave u ministarstvima, Vlada je na danas održanoj trećoj sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović donijela Odluku o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare. U skladu sa Zakonom o državnoj upravi koji propisuje da ministarstva mogu imati najviše dva državna sekretara, ovom Odlukom se otvara mogućnost da 6 ministarstava mogu imati po jednog državnog sekretara, dok 12 ministarstava mogu imati po dva državna sekretara koje imenuje Vlada, na predlog ministra.

U cilju postizanja potpune usklađenosti sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, Vlada je donijela Odluku o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije 2014/119/ZVBP od 5. marta 2014. godine, 2015/143/ZVBP od 29. januara 2015. godine, 2015/364/ZVBP od 5. marta 2015. godine, 2015/876/ZVBP od 5. juna 2015. godine i 2015/1781/ZVBP od 5. oktobra 2015. godine i 2016/318/ZVBP od 4. marta 2016. godine i 2017/381/ZVBP od 3. marta 2017. godine i 2018/333/ZBVP od 5. marta 2018. godine i 2019/354/ZVBP od 4. marta 2019. godine i 2020/373/ZVBP od 5. marta 2020. godine i 2021/394/ZVBP od 4. marta 2021. godine povodom situacije u Ukrajini. Odluka je usklađena sa izmjenama restriktivnih mjera koje je Savjet Evropske unije donio 3. marta 2022. godine.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za sagledavanje epidemiološke situacije usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 i njenog uticaja na ekonomsko stanje u Crnoj Gori. Predsjednik Savjeta je dr Dritan Abazović, predsjednik Vlade, a izmjene Odluke su uzrokovane promjenama u organizaciji i načinu rada državne uprave.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije podmorskim kablom. Informacija sadrži pregled dosadašnjih aktivnosti na realizaciji ovog projekta koji je stavljen na sami vrh liste prioritetnih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori, sa posebnim fokusom na preostale obaveze državnih institucija i pojedina sporna pitanja.

Vlada je usvojila Informaciju o pripremi predsjedavanja Crne Gore Procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) u periodu jul 2022 - jun 2023. godine. U Informaciji se navodi da će Crna Gora predsjedavati ovom Inicijativom u periodu od jula 2022. do juna 2023. godine što će biti prilika za dalju afirmaciju Crne Gore kao zagovornika i važnog aktera u jačanju regionalnih odnosa i saradnje i napredak na putu evropskih integracija, stavljanjem u fokus tema značajnih za našu i evropsku agendu Zapadnog Balkana i bliskom saradnjom sa učesnicama SEECP-a koje su članice EU, što će biti još jedna potvrda naše privrženosti unapređenju dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje, koji su u posljednjem Izvještaju o napretku Evropske komisije označeni kao „suštinski dio procesa evropske integracije Crne Gore“. Prioriteti našeg predsjedavanja SEECP-om su: jačanje bezbjednosne saradnje, zaštita ljudskih prava, vladavina prava i osnaživanje demokratskih institucija, unapređenje ekonomske saradnje i infrastrukturne povezanosti, zelena tranzicija, dalje ublažavanje i prevazilaženje zdravstvenih, ekonomskih i drugih posljedica pandemije COVID-19 i evropska integracija država aspiranata iz regiona Jugoistočne Evrope.

Usvojena je Informacija o promjeni sastava Nadzornog komiteta Integrisanog programa saradnje Crne Gore i Ujedinjenih nacija za period 2017-2021. godine. Tim povodom, određen je novi sastav Nadzornog komiteta, u skladu sa izmijenjenom strukturom ministarstava.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave. Osnovni razlog za donošenje Uredbe ogleda se u obezbjeđivanju pravovremenog izmirivanja zakonom propisanih obaveza ministarstava koja nastavljaju sa radom, a  u domenu njihovih nadležnosti utvrđenih Uredbom. Takođe, ovom Uredbom vrši se preciziranje poslova Ministarstva finansija, kao i preuzimanje državnih službenika i namještenika iz Generalnog sekretarijata Vlade i Kabineta predsjednika Vlade od strane Ministarstva evropskih poslova, kao i opreme i službene dokumentacije. 

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je na današnjoj sjednici donijela rješenja:

 1. o imenovanju Ljubomira Mišurovića za državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova,
 2. o imenovanju Dragice Anđelić za generalnu sekretarku Ministarstva vanjskih poslova,
 3. o razrješenju Milice Perišić dužnosti generalne sekretarke Ministarstva vanjskih poslova, zbog prestanka mandata ministra vanjskih poslova u 42. Vladi Crne Gore,
 4. o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova Stanici Popović, zbog isteka vremena od šest mjeseci na koje je određena za vršiteljku dužnosti generalne direktorice ovog direktorata,
 5. o određivanju Stanice Popović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova,
 6. o razrješenju Maše Vlaović članice Savjeta Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore
 7. o imenovanju Admira Šahmanovića za državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija,
 8. o imenovanju Vladimira Obradovića za državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja,
 9. o imenovanju mr Bojana Božovića za državnog sekretara u Ministarstvu pravde,
 10. o imenovanju Bojana Zekovića za državnog sekretara u Ministarstvu pravde,
 11. o imenovanju Đorđa Radulovića za savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore za vanjsku politiku
 12. o imenovanju Ilira Harasanija za zamjenika generalnog sekretara Vlade Crne Gore,
 13. o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Božidaru Čarmaku,
 14. o imenovanju Damira Davidovića za državnog sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma,
 15. o imenovanju Agrona Camaja za državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave,
 16. o imenovanju Mile Kasalice za državnu sekretarku u Ministarstvu finansija,
 17. o imenovanju Aleksandra Maškovića za državnog sekretara u Ministarstvu evropskih poslova,
 18. o imenovanju mr Denisa Vukotića za državnog sekretara u Ministarstvu kulture i medija,
 19. prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora - rukovodiocu Sektora za igre na sreću u Upravi prihoda i carina Andriji Ćetkoviću,
 20. o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnici direktora - rukovoditeljki Sektora za operativu u oblasti naplate u Upravi prihoda i carina Jeleni Đukić
 21. o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora - rukovodiocu Sektora za velike poreske obveznike u Upravi prihoda i carina Milošu Medenici
 22. o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnici direktora - rukovoditeljki Sektora za usmjeravanje i nadzor nad radom carinarnica u Upravi prihoda i carina Mileni Radović,
 23. o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora - rukovoditeljki Sektora za carinske poslove u Upravi prihoda i carina Maji Vučinić,
 24. o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora - rukovoditeljki Sektora za usluge i registraciju u Upravi prihoda i carina Dušanki Vujisić,
 25. o određivanju Andrije Ćetkovića za  vršioca dužnosti pomoćnika direktora u Sektoru za igre na sreću u Upravi prihoda i carina,
 26. određivanju Jelene Đukić  za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora u Sektoru za operativu u oblasti naplate u Upravi prihoda i carina,
 27. o određivanju Svetlane Krgović za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora u Sektoru za velike poreske obveznike u Upravi prihoda i carina
 28. o određivanju Dušanke Vujisić za  vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora u Sektoru za usluge i registraciju u Upravi prihoda i carina.
3. sjednica Vlade Crne Gore (12.05.2022.)

3. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog odluke o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije povodom situacije u Ukrajini Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za sagledavanje epidemiološke situacije usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 i njenog uticaja na ekonomsko stanje u Crnoj Gori Materijal Zaključci
5.Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije podmorskim kablom Materijal Materijal
6.Informacija o pripremi predsjedavanja Crne Gore Procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) u periodu jul 2022 - jun 2023. godine Materijal Zaključci
7.Informacija o promjeni sastava Nadzornog komiteta Integrisanog programa saradnje Crne Gore i Ujedinjenih nacija za period 2017-2021. godine Materijal Zaključci
8.Kadrovska pitanja Zaključci
8.1Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
8.2Predlog za razrješenje generalne sekretarke Ministarstva vanjskih poslova Materijal
8.3Predlog za imenovanje generalne sekretarke Ministarstva vanjskih poslova Materijal
8.4Predlog za prestanak vršenja dužnosti generalne direktorice Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
8.5Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
8.6Predlog za razrješenje članice Savjeta Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore Materijal
8.7Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
8.8Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Materijal
8.9Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu pravde Materijal
8.10Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu pravde Materijal
8.11Predlog za imenovanje savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore za vanjsku politiku Materijal
8.12Predlog za imenovanje zamjenika generalnog sekretara Vlade Crne Gore Materijal
8.13Predlog za prestanak vršenja dužnosti generalnog direktora Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
8.14Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma Materijal
8.15Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave Materijal
8.16Predlog za imenovanje državne sekretarke u Ministarstvu finansija Materijal
8.17Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu evropskih poslova Materijal
8.18Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu kulture i medija Materijal
8.19Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora - rukovodiocu Sektora za igre na sreću u Upravi prihoda i carina Materijal
8.20Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora - rukovoditeljki Sektora za operativu u oblasti naplate u Upravi prihoda i carina Materijal
8.21Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora - rukovodiocu Sektora za velike poreske obveznike u Upravi prihoda i carina Materijal
8.22Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora - rukovoditeljki Sektora za usmjeravanje i nadzor nad radom carinarnica u Upravi prihoda i carina Materijal
8.23Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora - rukovoditeljki Sektora za carinske poslove u Upravi prihoda i carina Materijal
8.24Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora - rukovoditeljki Sektora za usluge i registraciju u Upravi prihoda i carina Materijal
8.25Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora u Sektoru za igre na sreću u Upravi prihoda i carina Materijal
8.26Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora u Sektoru za operativu u oblasti naplate u Upravi prihoda i carina Materijal
8.27Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora u Sektoru za velike poreske obveznike u Upravi prihoda i carina Materijal
8.28Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora u Sektoru za usluge i registraciju u Upravi prihoda i carina Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
9.Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-2527/2, od 27. aprila 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
10.Predlog platforme za učešće ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a, 14. i 15. maja 2022. godine, Berlin, SR Njemačka (bez rasprave) Materijal Zaključci
11.Predlog platforme za učešće ministra vanjskih poslova Crne Gore Ranka Krivokapića na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica EU u okviru zasijedanja Savjeta za vanjske poslove, Brisel, 16. maja 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
12.Predlog platforme za učešće ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića na 132. Ministarskoj sjednici Komiteta ministara Savjeta Evrope, Torino, Italija, 19. i 20. maja 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
13.Predlog platforme za učešće potpredsjednika Vlade i ministra kapitalnih investicija mr Ervina Ibrahimovića, na sastanku Ministarskog savjeta Transportne zajednice, koji će se održati 18. maja 2022. godine u Prištini, Republika Kosovo (bez rasprave) Materijal Zaključci
14.Predlog platforme za učešće ministra rada i socijalnog staranja Admira Adrovića, na 5. Ministarskoj konferenciji za zapošljavanje i rad u okviru Unije za Mediteran, Kraljevina Maroko , 17. i 18. maja 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
15.Predlog platforme za posjetu Gorana Đurovića, ministra ekonomskog razvoja i turizma, Parizu, 17. maja 2022. godine, radi učešća na Ministarskoj konferenciji OECD-a za Jugoistočnu Evropu (bez rasprave) Materijal Zaključci
16.Pitanja i predlozi
16.1Predlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave Materijal Zaključci
16.2Usmena informacija o povlačenju iz skupštinske procedure predloga zakona koje je dostavila 42. Vlada Crne Gore, a koji su u skupštinskoj proceduri Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?