30 milona eura pomoći iz EU za građane i mala i srednja preduzeća

Skoro 50.000 građana i značajan broj malih i srednjih preduzeća mogu računati na 30 milona eura pomoći iz EU!

Konkretno pomoć ide za:

  • 40.550 korisnika najniže penzije - 150€
  • 219 korisnika privremene nadoknade fonda PIO - 150€
  • 454 korisnika novčane nadoknade materijalnog obezbjeđenja boraca - 150€
  •  6.350 porodica koje su korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice - 350€
  •  unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima i sektoru privrede - 13 miliona eura
  •  podrška malim i srednjim preduzećima u dijelu energetske efikasnosti!

CRNA GORA NA PRAVOM PUTU!

Početak sprovođenja Paketa energetske podrške EU za Crnu Goru
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?