Obavještenje za građane

Objavljeno: 31.01.2024. 08:11 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja


Ministarstvo rada i socijalnog staranja aktiviralo je e-mail adresu gradjani@mrs.gov.me
za sve sugestije kao i eventualne primjedbe, kako na rad samog Ministarstva, tako i svih institucija nad kojima ovaj organ vrši nadzor.


Ministarka Naida Nišić, sa svojim timom, radiće posvećeno na unapređenju sistema u svim segmentima.

Uskoro, pored e-mail adrese, građani će imati priliku da, putem besplatne telefonske linije, dobiju blagovremene informacije i prijave sve potencijalne neregularnosti, kako bi zajedno radili na podizanju kvaliteta informisanosti i usluga, jer je zadovoljstvo naših građana primarni cilj.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?