Akcija „Stop inflaciji” daje svoje prve rezultate!

Prema podacima Monstata, cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u martu su, u odnosu na februar, u prosjeku bile manje 0,7 %.

Najveći pad cijena je zabilježen u grupama hrana i bezalkoholna pića, a on iznosi 3️ %.

Među grupama koje su najznačajnije uticale na mjesečnu stopu inflacije su grupe proizvoda iz antiinflacione korpe!

Crna Gora NA PRAVOM PUTU!

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?