Ana Rašović

Šefica Kabineta predsjednika Vlade

Sadržaj:
ObrazovanjeRadno iskustvo

Ana Rašović rođena je 4. novembra 1992. godine u Podgorici.

Obrazovanje

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Radno iskustvo

U ranoj mladosti se bavila volonterskim radom, te sarađivala sa Centrom za prava djeteta i UNICEF-om, kojom prilikom je dobila mnogobrojne sertifikate iz oblasti dječjih prava, demokratije i inkluzije djece.

Bila je učesnik većeg broja događaja, seminara i konferencija na  temu promocije mira i saradnje u regionu, ljudskih prava i demokratije – što je i domen njenog interesovanja i angažovanja.

Alumnista je nekoliko američkih, ali i evropskih i evroatlantskih međunardnih organizacija i škola, gdje se posebno izdvaja Transatlantic Inclusion Leaders Network (TILN) čiji je alumnista 2015-2016. godine. Takođe, alumnista je Građanske alijanse za Školu demokratskog rukovođenja (ŠDR).

Svoju profesionalnu karijeru započela je u službi Skupštine Crne Gore, u periodu od 2013 - 2016. godine, gdje je obavljala poslove sekretara Kluba poslanika.

U periodu od 2017 - 2018. godine, radila je kao menadžer u RSV Farmacia Grupa.

U cilju osnaživanja mladih u biznisu, Ana Rašović je 2017. godine osnovala Uniju mladih preduzetnika Crne Gore, te je bila potpredsjednica ove organizacije do 2021. godine. Osnivanjem Unije mladih preduzetnika stvorena je krovna, najbrojnija i trenutno jedina mreža za mlade preduzetnike u Crnoj Gori.

Nakon toga, u februaru 2021. godine, imenovana je za savjetnicu potpredsjednika Vlade Crne Gore. U istom periodu je obavljala i funkciju sekretarke Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou.

Skupština Crne Gore je u aprilu 2022. godine izabrala 43. Vladu Crne Gore, a ubrzo nakon toga Ana Rašović je imenovana za šeficu Kabineta predsjednika Vlade.

Tečno govori engleski, a služi se i njemačkim jezikom. 


Kontakt

Branko Krvavac

šef Kabineta predsjednika Vlade
Adresa:
Karađorđeva bb, 81000 Podgorica
Telefon:
+382 20 482 810