Analitičke kartice

Objavljeno: 03.05.2022. 05:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata
  • Shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Generalni sekretarijat Vlade objavljuje nedeljne izvještaje analitičkih kartica. Generalni sekretarijat je zadužen za objavljivanje sledećih programa:  
  • Državni protokol (40101A0020);
  • Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (40101A0021);
  • Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore (40101A0022;
  • Kancelarija zastupnika Vlade Crne Gore pred evropskim sudom za ljudska prava (40101A0023);
  • Kancelarija za evropske integracije (40102A0026);
  • Kabinet predsjednika Vlade (40102A0025) i
  • Savjet za članstvo u NATO (40122A0031)

Analitičke kartice

Analitičke kartice Generalnog sekretarijata Vlade i Kabineta predsjednika Vlade
2023. godina- Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 01.01. do 15.01.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 01.01. do 15.01.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 16.01. do 22.01.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 16.01. do 22.01.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 23.01. do 29.01.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 23.01. do 29.01.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 30.01. do 05.02.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 30.01. do 05.02.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 06.02. do 12.02.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 06.02. do 12.02.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 13.02. do 19.02.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 13.03. do 19.02.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 20.02. do 26.02.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 20.02. do 26.02.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 27.02. do 05.03.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 27.02. do 05.03.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 06.03. do 12.03.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 06.03. do 12.03.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 13.03. do 19.03.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 13.03. do 19.03.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 20.03. do 26.03.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 20.03. do 26.03.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 27.03. do 02.04.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 27.03. do 02.04.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 03.04. do 09.04.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 03.04. do 09.04.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 10.04. do 16.04.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 10.04. do 16.04.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 17.04. do 23.04.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 17.04. do 23.04.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 24.04. do 30.04.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 24.04. do 30.04.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 01.05. do 07.05.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 01.05. do 07.05.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 08.05. do 14.05.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 08.05. do 14.05.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 15.05. do 21.05.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 15.05. do 21.05.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 22.05. do 28.05.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 22.05. do 28.05.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 29.05. do 04.06.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 29.05. do 04.06.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 05.06. do 11.06.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 05.06. do 11.06.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 12.06. do 18.06.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 12.06. do 18.06.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 19.06. do 25.06.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 19.06. do 25.06.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 26.06. do 02.07.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 26.06. do 02.07.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 03.07. do 31.07.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 03.07. do 31.07.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 01.08. do 31.08.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 01.08. do 31.08.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 01.09. do 30.09.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 01.09. do 30.09.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 01.10. do 31.10.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 01.10. do 31.10.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 01.11. do 30.11.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 01.11. do 30.11.2023. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 01.12. do 31.12.2023. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 01.12. do 31.12.2023. godine
2022. godina- Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 21.04. do 24.04. 2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 25.04. do 01.05.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 25.04. do 01.05.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 02.05. - 08.05.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 09.05. do 15.05.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 16.05. do 22.05.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 23.05. do 29.05.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 23.05. do 29.05.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 30.05. do 05.06.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 30.05. do 05.06.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 06.06. do 12.06.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 06.06. do 12.06.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 13.06. do 19.06.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 13.06. do 19.06.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 20.06. do 26.06. 2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 20.06. do 26.06.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 27.06. do 03.07.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 27.06. do 03.07.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 04.07. do 10.07.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 04.07. do 10.07.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 11.07. do 17.07.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 11.07. do 17.07.2022. Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 18.07. do 24.07.2022. godine. Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 18.07. do 24.07.2022. godine. Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 25.07. - 31.07.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 25.07.- 31.07.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 01.08.- 07.08.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 01.08. - 07.08.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 08.08. do 25.09.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 08.08. do 25.09.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 26.09. do 02.10.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 26.09. do 02.10.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 03.10. - 09.10.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjdnika Vlade za period od 03.10. - 09.10.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 10.10. - 16.10.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 10.10. do 16.10.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 17.10. do 23.10.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 17.10. do 23.10.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 24.10. do 30.10.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 24.10. do 30.10.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 31.10. do 06.11.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 31.10. do 06.11.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 7.11. do 13.11.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 7.11. do 13.11.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 14.11. do 20.11.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 14.11. do 20.11.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 21.11. do 27.11.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 21.11. do 27.11.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 28.11 do 04.12.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 28.11 do 04.12.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 05.12. do 14.12.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 05.12. do 14.12.2022. godine Analitička kartica Kabineta predsjednika Vlade za period od 15.12. do 31.12.2022. godine Analitička kartica Generalnog sekretarijata Vlade za period od 15.12. do 31.12.2022. godine
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?