Analitičke kartice

Objavljeno: 03.05.2022. 05:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata
  • Shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Generalni sekretarijat Vlade objavljuje nedeljne izvještaje analitičkih kartica. Generalni sekretarijat je zadužen za objavljivanje sledećih programa:  
  • Državni protokol (40101A0020);
  • Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (40101A0021);
  • Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore (40101A0022;
  • Kancelarija zastupnika Vlade Crne Gore pred evropskim sudom za ljudska prava (40101A0023);
  • Kancelarija za evropske integracije (40102A0026);
  • Kabinet predsjednika Vlade (40102A0025) i
  • Savjet za članstvo u NATO (40122A0031)

Analitičke kartice

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?