Javni poziv za dodjelu podrške investicijama za izgradnju bunara i bistijerni za 2023. godinu završava na dan 12. maj 2023. godine

Objavljeno: 12.05.2023. 13:31

Na osnovu čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023. godinu – Agrobudžet (“Službeni list CG” br. 25/23), program Mjera 2.1.10. – Podrška investicijama za izgradnju bunara i bistijerni, a u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu podrške investicijama za izgradnju bunara i bistijerni za 2023. godinu, objavljenim dana 30. marta 2023. godine na internet stranici ovog Ministarstva i u dnevnom listu “POBJEDA”, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

O B A V J E Š T A V A

 

Poljoprivredne proizvođače i zainteresovanu javnost da se Javni poziv za dodjelu podrške investicijama za izgradnju bunara i bistijerni za 2023. godinu završava na dan 12. maj 2023. godine, zbog utroška sredstava opredijeljenih kroz Agrobudžet za 2023. godinu - mjera 2.1.10. - Podrška investicijama za izgradnju bunara i bistijerni.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podsticaja, podnijeti nakon 12. maja 2023. godine, biće odbijeni.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?