Čedomir Fuštić

V.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijera

Lični podaci:
Datum rođenja: 14. jun 1974. godine
Bračno stanje: oženjen, dvoje djece

Obrazovanje


Magistar u oblasti inovacija, razvoja i promjena, Odsjek za ekonomiju na Univerzitetu u Bolonji, Italija

Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore

Strani jezici: engleski, francuski i italijanski

Karijera


mart 2021 – v.d. Generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju

septembar 2020 – mart 2021 - Direktor Direkcije za Evropu, Generalni direktorat za bilateralne poslove

oktobar 2018 - septembar 2020 - Direktor Direkcije za Sjevernu i Južnu Ameriku, Generalni direktorat za bilateralne poslove

oktobar 2014 - oktobar 2018 - Ministar savjetnik u Ambasadi Crne Gore u Republici Srbiji

avgust 2013 - oktobar 2014 - Direktor Direkcije za Sjevernu, Centralnu i Južnu Ameriku, Generalni direktorat za bilateralne poslove

april - avgust 2013 - Direktor Direkcije za Afriku, Bliski istok, Aziju, Australiju i Pacifik, Generalni direktorat za bilateralne poslove

avgust 2010 - april 2013 - I savjetnik – Šef registra tajnih podataka, Direkcija za NATO

januar 2010 - jul 2010 - Predsjedavajući SEE Grupe (South East European Security Cooperation Group SEEGROUP), NATO Brisel

jul 2007 - jul 2010 - I savjetnik u Misiji Crne Gore pri NATO, Brisel, Belgija

januar 2004 - jul 2007 - Samostalni savjetnik u Sektoru za bilateralne odnose

april 2001 - januar 2004 - Savjetnik za susjedne države u Sektoru za bilateralne poslove

maj 2000 - april 2001 - Pripravnički staž – Sektor za ekonomske odnose (decembar 2000 - april 2001), Sektor za konzularne poslove (maj 2000 - decembar 2000).

Kontakt

Čedomir Fuštić

v.d. generalnog direktora
Adresa:
Stanka Dragojevića 2
Telefon:
+382 20 416 327
Fax:
+382 20 225 536