Crna Gora dobija Agenciju za sajber bezbjednost

Objavljeno: 03.02.2023. 07:45 Autor: Ministarstvo javne uprave

„Uspostavljanje Agencije za sajber bezbjednost u cilju je efikasnog odgovora na pomenuti izazov i potpunog usklađivanja sa Direktivom Evropske unije o mrežnoj i informacionoj bezbjednosti“, kazao je ministar javne uprave Marash Dukaj.

Ministar Dukaj je istakao da na će se na normativnom planu, usvajanjem novog Zakona o informacionoj bezbjednosti utvrditi nadležnosti Agencije za sajber bezbjednost i Vladinog CIRT tima.

„Istovremeno, definisaće se nacionalna kritična i važna informatička insfrastruktura, kao i mjere njene zaštite i kontrole čime će biti omogućena regulatorna funkcija nad vlasnicima kritične i važne informatičke infrastrukture“, kazao je ministar Dukaj.

Novi izazov sa kojim se Crna Gora suočila sa sajber napadima zahtijeva ažuriranje postojećih mehanizama za odgovor na iste, ali i implementaciju inovativnih odgovora, posebno na planu upravljanja kriznim situacijama i unapređenja Vladine informatičke infrastrukture i informaciono-komunikacione mreže organa. U cilju efikasnog odgovora na pomenuti izazov je uspostavljanje Agencije, kazao je ministar Dukaj.

On je istakao da je do digitalne trasformacije Crne Gore, te ispunjenje strateških ciljeva, neophodno pokrenuti kapitalne projekte iz oblasti digitalne infrastrukture, prevashodno ,uspostavljanje državnog Data centra, koji će omogućiti sve infrastrukturne i bezbjedosne uslove za implementaciju elektronskih servisa. Preduslov digitalne transformacije je primarno zadovoljenje potreba kroz povećanje pokrivenosti i modernizacije IKT infrastrukture, razvoja i unapređenja digitalnih vještina, podizanje svijesti građana i privrede o važnosti digitalnog razvoja, unapređenje kvaliteta, količine i upotrebe e-usluga.

Ministar Dukaj je napomenu i da omogućavanje pristupa informaciono-komunikacionim tehnologijama i uslugama može dati jednake šanse svim građanima, ali to nije jedini garant iskorišćenosti tehnologija i benefita koje pojedinac i društvo u cjelini mogu ostvariti. Potrebno je stoga raditi na edukaciji i podizanju svijesti svih društvenih grupa o mogućnostima koje ove tehnologije pružaju u svakodnevnom životu. Pokretanjem procesa uspostavljanja Digitalne akademije - online platforme za edukaciju i povezivanje svih relevantnih aktera koji rade na građenju digitalnih i liderskih vještina javnih službenika, studenata i ranjivih grupa je od strateškog značaja.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?