Crna Gora dobila 30 miliona eura u okviru paketa energetske podrške EU

Objavljeno: 02.12.2022. 13:21 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović i Ambasadorka Kristina Popa sastali se danas kako bi razgovarali  o važnim pitanjima od zajedničkog interesa u vezi s energetskim i transportnim agendama i cjelokupnom političkom situacijom u zemlji.

Na početku razgovora ambasadorka Popa je potvrdila da Evropska komisija obezbjeđuje za svojih šest partnera sa Zapadnog Balkana paket energetske podrške od milijardu eura i informisala potpredsjednika Ibrahimovića da će u okviru  tog plana, EU  u januaru 2023. obezbijediti bespovratna sredstva u iznosu od 30 miliona eura u korist građana Crne Gore.

Kako je ambasadorka istakla osnovni cilj ovog paketa podrške je da se ublaži uticaj visokih tržišnih cijena energije kako bi se zaštitila mala preduzeća i ugrožena domaćinstva.

Potpredsjednik Ibrahimović i ambasadorka Popa su razmijenili stavove i o ostalim temama važnim za oblast energetike, konkretno o potrebi da počne sa radom i funkcionalno “dan-unaprijed” tržište električne energije i uvezivanja sa susjednim tržištima, ubrzavanja prelaska na tržišne šeme podrške za obnovljivu energiju, te usvajanja zakona o bezbjednosti snabdijevanja naftnim derivatima i uspostavljanja organa za skladištenje obaveznih rezervi nafte.

Sagovornici su se saglasili da su sve ovo prioriteti koji su navedeni u godišnjem izvještaju o pristupanju Crne Gore i koji su ključni za energetsku bezbjednost zemlje u aktuelnom geopolitičkom kontekstu.

Ambasadorka je takođe ponovila da Evropska unija sa zabrinutošću prati domaću političku situaciju i njen uticaj na reforme i istakla da svi politički akteri treba da se koncentrišu na stvaranje konsenzusa i da se uzdrže od bilo kakvog djelovanja koje bi moglo dodatno produbiti institucionalnu krizu i potkopati demokratske institucije. Dodala je takođe da napredak Crne Gore u pristupanju EU zahtijeva od svih političkih aktera da podrže funkcionalnost pravosudnih i demokratskih institucija.

Današnji sastanak je potvrda da EU i dalje vidi Crnu Goru kao svog partnera. Razgovarali smo o paketu podrške Evropske komisije za prevazilaženju energetske krize i razvoju sektora saobraćaja.

Vjerujem da iznos koji će biti opredijeljen Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize predstavlja značajan finansijski impuls, u inače izazovnim uslovima ako imamo u vidu stanje javnih finansija, ali sa druge strane je i opomena da moramo biti koordinisaniji i posvećeniji procesu reformi i unapređenju standarda, ukoliko želimo da budemo u prilici da povučemo veći iznos sredstava iz dostupnih fondova“ istakao je potpredsjednik vlade ibrahimović dodajući da

„Ono na čemu insistira Ministarstvo kapitalnih investicija jeste da sredstva moraju primarno imati za cilj očuvanje socijalne stabilnosti i mira, i da u tom smislu moraju biti usmjerena ka očuvanju standarda stanovništva, i likvidnosti malih i srednjih preduzeća. Sa druge strane, dio sredstava mora biti usmjeren ka razvojnim komponentama, ne potrošno, jer uostalom vrijeme je da se Crna Gora sa gašenja trenutnih požara orijentiše ka strateškim ciljevima, ka kojima će usmjeravati sve raspoložive resurse, kako bi se osigurao dugoročan, održiv i inkluzivan razvoj, primjereno potrebama svih naših građana i privrede.“

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?