Crnoj Gori dodatnih 1,2 miliona eura za pripremu novih infrastrukturnih projekata

Objavljeno: 22.06.2022. 10:43 Autor: Ministarstvo evropskih poslova

Kao nastavak podrške EU u kontekstu sprovođenja Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan Crnoj Gori je dodijeljeno dodatnih 1,2 miliona eura bespovratnih sredstva za pripremu i sprovođenje novih infrastrukturnih projekata, saopšteno je na sastanku Operativnog odbora Zapadnobalkanskog investicionog okvira.

Treći sastanak Operativnog odbora Zapadnobalkanskog investicionog okvira (ZIO) je održan danas u Rimu, a delegaciju Crne Gore je predvodio zamjenik nacionalnog IPA koordinatora Bojan Vujović.

Sastanak je po prvi put nakon pandemije održan uživo, a sa kolegama iz Evropske komisije i međunarodnih finansijskih institucija je diskutovano o projektima koje je Crna Gora već podnijela, kao i o planovima za narednih period za ovaj instrument, kojim EU finansira prioritete iz Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan u dijelu razvoja infrastrukture.

Crna Gora je, u okviru 27. poziva Zapadnobalkanskog investicionog okvira za pripremu projektne dokumentacije, podnijela dva predloga i oba su pozitivno ocijenjena.

Za projekat koji se odnosi na pripremu projektne dokumentacije za drugu fazu unapređenja sistema upravljanja otpadnim vodama u opštini Nikšić, kroz izgradnju kanalizacione mreže za četiri prigradska naselja (Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i Ćemenca) u opštini Nikšić odobren je budžet od 625.000 eura. Sredstva će biti iskorišćena za pripremu studije izvodljivosti, analize troškova i koristi, glavnog projekta i procjene društvenog i uticaja na životnu sredinu za pripremu tenderske dokumentacije.

Pored toga, sa 550.000 eura je podržan projekat ažuriranja tehničke dokumentacije  i pripreme tenderske dokumentacije za drugu fazu razvoja širokopojasne  infrastrukture za internet u Crnoj Gori.

Predstavivši odobrene projekte, Vujović je zahvalio na odobrenoj dodatnoj finansijskoj podršci Crnoj Gori i iskazao posvećenost Vlade da nastaviti sa vrijednim radom po pitanju pripreme investicija u infrastrukturu. Podsjetio je da trenutno oko dvije trećine građanki i građana Crne Gore podržava članstvo u EU i da su nova ulaganja u infrastrukturu, uz podršku EU, najbolji način da im približimo koristi od članstva u EU.

„Dodatnim bespovratnim sredstvima za unapređenje infrastrukture za prikupljanje i tretman otpadnih voda u Nikšiću na najbolji način ćemo zajedno doprinijeti zaštiti životne sredine u drugoj najvećoj opštini u Crnoj Gori. Uvjeren sam da ćemo usješnom implementacijom projekta, uz punu posvećenost Vlade saradnji u ovoj oblasti, stvoriti potrebne preduslove za održivi razvoj ovog dijela Crne Gore, posebno u kontekstu stalnog unapređenja kvaliteta života građana”, poručio je Vujović predstavnicima Evropske komisije, međunarodnih finansijskih institucija i država donatora.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?