zko-1-696x463

Održan sedamnaesti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora između EU i Crne Gore (ZKO)

Uoči Samita EU-Zapadni Balkan, Evropski ekonomski i socijalni odbor (EESC) sastao se sa crnogorskim civilnim društvom 7. decembra 2023. kako bi ocijenio...
Detaljnije

Aktuelnosti

RSS

Šta radi Ministarstvo?

Ministarstvo evropskih poslova zaduženo je za upravljanje i koordinaciju procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Rukovodeći tim

Bojan Vujović

Bojan Vujović

Generalni direktor Direktorata za evropske fondove

Ministarstvo evropskih poslova

Kontakt

Ministarstvo evropskih poslova

Bulevar revolucije 15, 81000 Podgorica, Crna Gora

Bojan Božović

Državni sekretar

Pregovori o pristupanju

MEP koordinira pregovore u okviru 33 pregovaračka poglavlja pravne tekovine i obaveze koje proizilaze iz dinamičnog procesa pregovora o pristupanju.

Evropski fondovi

MEP koordinira korišćenje pretpristupnih fondova EU koji su Crnoj Gori dostupni kroz nacionalne, regionalne, programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Informisanje javnosti o EU

Samo dobro informisan građanin može da donosi dobre odluke za svoju budućnost i učestvuje u procesu evropske integracije Crne Gore.