Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Crnogorska verzija pravne tekovine EU

Kancelarija za evropske integracije zadužena je za koordinaciju procesa pripreme zvaničnog crnogorskog prevoda zakonodavstva EU, na što se Crna Gora obavezala Generalnom pozicijom Vlade Crne Gore za pregovore s EU od 29. juna 2012. godine. Priprema nacionalne verzije pravne tekovine EU pokazala se kao najveći prevodilački izazov za većinu novih država članica Evropske unije, zbog obima akata objavljenih u Službenom listu Evropske unije (po posljednjim procjenama oko 190.000 stranica). U ovom procesu učestvuje više stotina stručnjaka različitih profila, uključujući prevodioce, terminologe, stručne i pravne redaktore, informatičare, itd.

Imajući u vidu da iz pravne tekovine EU proizilaze prava i obaveze ne samo država članica, već i njihovih građana i privrednih subjekata, poznavanje propisa je od ključne važnosti za njihovo poštovanje i obezbjeđivanje pravne sigurnosti. Jedinstvena primjena može se osigurati samo ako su propisi dostupni na zvaničnom jeziku države članice. Prema tome, prevođenje zakonodavstva EU ima jasnu unutrašnju svrhu. Obaveza da završi ovaj zahtjevni prevodilački posao je na vladi države koja želi članstvo u Evropskoj uniji, što znači da Crna Gora mora iz sopstvenih sredstava pripremiti crnogorsku verziju pravne tekovine EU prije pristupanja Uniji.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?