Saradnja sa civilnim društvom

SARADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM, LOKALNIM SAMOUPRAVAMA, AKADEMSKOM I POSLOVNOM ZAJEDNICOM  

Proces pristupanja Crne Gore EU vodi Vlada, ali značajan doprinos mu daje civilno društvo.

Polazeći od stanovišta da je evropska integracija projekt cijelog društva i da je preduslov njene uspješne realizacije postojanje visokog stepena razumijevanja i prihvatanja, kao i aktivno učešće svih društvenih subjekata, tokom protekle decenije je uspostavljena kvalitetna saradnja s nevladinim organizacijama, akademskom i poslovnom zajednicom, medijima, lokalnim samoupravama, međunarodnim organizacijama i fondacijama.

Civilno društo, a posebno nevladine organizacije imaju važnu ulogu, i svojim specifičnim znanjima i iskustvom, značajno doprinose procesu evropske integracije.  Kao važan partner u sprovođenju reformi na putu prema EU, predstavnici NVO-a daju značajan doprinos izradi i unapređenju ključnih zakonskih i strateških dokumenata, kao i sprovođenju politika. Cijeneći ulogu i značaj nevladinih organizacija, Crna Gora je prva država koja je u sastav svoje pregovaračke strukture uključila predstavnike NVO sektora.

Kada je riječ o pocesu pristupanja EU, osim u radnim grupama zaduženim za pojedinačna poglavlja, predstavnici NVO-a daju doprinos i u sektorskim radnim grupama za IPA-u, kao i u sprovođenju strategija informisanja gdje, što samostalno, što u saradnji sa nacionalnim i lokalnim organima vlasti, realizuju brojne aktivnosti, projekte i kampanje koje kontinuirano doprinose unapređenju informisanosti građana i njihovoj motivaciji da postanu aktivni učesnici procesa.

Značajan doprinos, kako pregovaračkom procesu, tako i diseminaciji informacija i uključivanju što većeg broja subjekata u proces daju i akademska zajednica (univerziteti, fakulteti), Privredna komora Crne Gore, Unija poslodavaca i Zajednica opština koje su bile domaćini velikog broja skupova i događaja na različite teme koje su imale za cilj razmjenu mišljenja i podsticanje debate o raznim aspektima procesa evropske integracija, s ciljem približavanja Evropske unije građanima i nastavka kvalitetnog informisanja o procesu pristupnih pregovora i pravima i obaveza koje prističu iz članstva u EU.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?