Evropski fondovi

Evropska unija finansijski podržava reformske procese i nastojanje Crne Gore, kao države kandidata za članstvo u EU, da implementira zakonodavstvo i standarde EU u različitim oblastima i to kroz Instrument pretpristupne podrške (IPA) i povezane instrumente i programe, koji su Crnoj Gori dostupni od 2007. godine a planiraju se na sedmogodišnjem nivou.

Glavni partner Evropske komisije u procesu strateškog planiranja programa i projekata koje finansira EU, nadgledanja njihovog sprovođenja, evaluacije njihove učinkovitosti i izvještavanja o njima je nacionalni IPA koordinator koji se nalazi u Ministarstvu evropskih poslova.

Stoga Ministarstvo evropskih poslova koordinira korišćenje pretpristupnih fondova EU koji su Crnoj Gori dostupni kroz nacionalne i regionalne programe, kao i kroz programe prekogranične i transnacionalne saradnje. Nacionalni i regionalni programi obuhvataju podršku institucijama na centralnom nivou u ispunjavanju obaveza koje proističu iz procesa pristupanja EU, ali i vrijednu podršku infrastrukturnim projektima u oblastima od značaja za svakodnevni život građana, prvenstveno kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir. Sa druge strane, programi prekogranične i transnacionalne saradnje su uglavnom otvoreni za lokalne samouprave, civilni sektor i preduzeća, koji imaju priliku da sprovode vrijedne projekte u saradnji sa partnerima iz susjednih država ali i šire.

Više detalja o mogućnostima za finasiranje projekata i pravilima za pojedine programe je dostupno na internet stranicama pojedinačnih programa, a intergralno na stranici EU.ME https://www.eu.me/o-ipa-programima.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?