Informisanje javnosti o EU

Pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji je proces koji zahtijeva višegodišnji rad na sprovođenju suštinskih reformi koje će državu i društvo pripremiti za buduće članstvo i približiti nas evropskom kvalitetu života. Osim usvajanja i primjene evropskih propisa i standarda i postepenog preuzimanja obaveza i odgovornosti koje proističu iz članstva, uspješno ostvarivanje evropske integracije podrazumijeva i punu informisanost građana Crne Gore,  njihovo aktivno učešće i podršku procesu.

Iako u Crnoj Gori postoji visok stepen podrške i politički konsenzus u vezi sa članstvom u Evropskoj uniji, rezultati brojnih istraživanja javnog mnjenja su pokazali da veliki broj građana ne posjeduje dovoljno znanja o Evropskoj uniji, procesu integracije i poziciji Crne Gore u tom procesu.

To nije čudno jer su pregovori, sami po sebi, tehnički proces, građanima, često, nezanimljiv i stran. Srž evropske integracije čine reforme kroz koje zemlje prolaze da bi dostigle određene standarde u vladavini prava, žaštiti ljudskih prava, ekonomskom razvoju.

Posljedice tog procesa su važne jer utiču na kvalitet naših života. Upravo zato je, jednako važno da, kao što smo uspješni u usklađivanju zakonodavstva, sprovođenju propisa i ostvarivanju mjerljivih rezultata, građanima objasnimo šta mi to radimo, zbog čega i kakve efekte će promjene donijeti, odnosno kako će se to odraziti na njihove živote.

Važno je da naši mladi ljudi, posebno srednjoškolci i studenti budu upoznati sa programima EU koji su im na raspolaganju, da znaju koje mogućnosti im se pružaju za nastavak školovanja i usavršavanje. Kao budući građani EU, moramo znati koja prava i obaveze ćemo sjutra imati na tržištu rada, kako bismo se za njih na vrijeme pripremili. Slično je sa našim preduzećima i poljoprivrednim proizvođačima koji se spremaju za izlazak na tržište i konkurenciju na evropskom nivou. Vrijeme do stupanja u članstvo je vrijeme za rad na sebi i pripremu za mogućnosti i obaveze koje će nas danom pristupanja dočekati.

Potreba da se građanima pruži više informacija o pravima i obavezama koje prističu iz članstva, kao i prednostima, nedostacima, koristima i troškovima članstva u EU, iznjedrila je kreiranje strategijskog pristupa u informisanju javnosti o evropskoj integraciji Crne Gore.

Sprovođenje više komunikacijskih strategija, od 2004. godine do danas, osnažilo je saradnju Vlade sa Skupštinom, lokalnim samoupravama, civilnim društvom, akademskom i poslovnom zajednicom i medijima. Ta saradnja je iznjedrila značajne partnerske projekte i zajedničke aktivnosti koje su naišle na pozitivan prijem kod građana i doprinijele unapređenju informisanja, ali i interesovanju građana za proces evropske integracije.

Shvatajući važnost kvalitetnog i sveobuhvatnog informisanja i uključivanja javnosti, nastavićemo, jednako posvećeno, da radimo kako bismo građanima približili proces, osvijetlili koristi koje on donosi i obaveze koje su njegov prateći dio, i informisali ih o promjenama  koje će se dogoditi na putu do punopravnog članstva i nakon toga.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?