Datum provjere kandidata po javnom oglasu za potrebe - Privrednog suda - objavljeno dana 18.03.2023. godine

Objavljeno: 18.03.2023. 11:02

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa broj 02-100/23-964/3 koji je Uprava za ljudske resurse, dana 17.02.2023. godine objavila za potrebe  Privrednog suda, za radno mjesto  Viši/a namještenik/ica I, Sudska pisarnica, održati dana 24.03.2023. godine (petak) u 9:00h, u prostorijama Uprave za ljudske resurse. 

Provjeru vrši komisija usmenim intervjuom.

Vrijeme trajanja usmenog intervjua određuje Komisija.

Postupku provjere može pristupiti samo kandidat sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa:

   • JASMINA ĐUKIĆ

   • IGOR NOVOTNI

   • LJUBICA ČOLIĆ

   • JOVANA KONTIĆ

   • GORDANA ĐUROVIĆ

   • MARIJA  JOVOVIĆ

   • ELIDA MAHMUTOVIĆ

   • MARKO RAKOČEVIĆ

   • MAJDA PECOVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka intervjua, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 020/202-291

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?