Dejan Vuković

V.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju

Dejan Vuković rođen u Podgorici, đe je završio osnovnu i srednju školu; nosilac diplome „Luča“. Diplomirao na Pravnom fakultetu, međunarodni smjer, Univerziteta Crne Gore. Završio Diplomatsku akademiju „Gavro Vuković“, prva generacija.

Zasnovao radni odnos 1998. u Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Crne Gore, potom u Kabinetu potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i privredni razvoj.

U Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore od 2004. Diplomata u Ambasadi Crne Gore u Londonu; direktor Direkcije za diplomatske privilegije i imunitete, legalizaciju i vizno pasoške poslove; konzul u Generalnom konzulatu Crne Gore u Frankfurtu; direktor Direkcije za diplomatske privilegije i imunitete i saradnju sa dijasporom. Sada na poziciji v.d. generalnog direktora za ekonomsku i kulturnu diplomatiju.

Objavio knjige „Londonski zapisi„ i „Luča crnogorske diplomatije“.