Državni sekretar mr Bojan Božović na Ministarskoj konferenciji SE

Objavljeno: 05.10.2021. 18:26 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Budimpešta, 5. oktobar 2021.

Saopštenje: Državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Bojan Božović na Ministarskoj konferenciji Savjeta Evrope o digitalizaciji pravosuđa i upotrebi vještačke inteligencije u pravosuđu u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

“Digitalizacija pravosuđa i upotreba vještačke inteligencije u pravosuđu, nije izbor nego neminovnost. Države članice Savjeta Evrope moraju voditi računa da napredak na polju digitalizacije pravosuđa prati potrebe i specifičnosti samog društva te da ne bude izvor diskriminacije, što se postiže ljudskim upravljanjem tehnologijom, a ne obrnuto”- saopštio je Bojan Božović, državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava na Konferenciji ministara pravde država članica Savjeta Evrope koja se u okviru mađarskog predsjedavanja Savjetu danas organizuje u Budimpešti.

Državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Bojan Božović na Ministarskoj konferenciji Savjeta Evrope o digitalizaciji pravosuđa i upotrebi vještačke inteligencije u pravosuđu u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Božović je informisao ministre i delegate članica Savjeta Evrope o napretku koju je Crna Gora ostvarila na polju upotrebe novih tehnologija u pravosuđu, čime se direktno doprinosi većoj efikasnosti i učinkovitosti pravosudnog sistema. Poseban akcenat stavljen je na nasumičnu dodjelu predmeta, bolju kontrolu radne opterećenosti predmetima, brže rješavanje sporova I proizvodnju pouzdane statistike.

On se osvrnuo i na izazove koje digitalizacija pravosuđa i upotreba vještačke inteligencije u pravosuđu mogu donijeti evropskim društvima, ukoliko se tim procesima odgovorno ne upravlja. Prepoznao je da okvir za regulizaciju i odgovorno korišćenje novih tehnologija jeste Savjet Evrope koji već stvara standarde u toj oblasti.

U svom izlaganju, državni sekretar Božović je kazao da je pravično, transparentno, nediskriminatorno, efikasno, odgovorno i digitalizovano pravosuđe, pravosuđe za budućnost. Kao važnu je prepoznao međunarodnu saradnju na polju razmjene primjera dobre prakse kad je riječ o elektronskim transferima predmetnih spisa i procesnih radnji i, u tom kontekstu, pohvalio skoro uspostavljanje Evropske mreže kontakata u oblasti sajber pravosuđa pod okriljem Savjeta Evrope.

Državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Bojan Božović na Ministarskoj konferenciji Savjeta Evrope o digitalizaciji pravosuđa i upotrebi vještačke inteligencije u pravosuđu u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Konferencije ministara pravde članica Savjeta Evrope su među najvažnijim godišnjim susretima na visokom nivou u okviru organizacije i tradicionalno predstavljaju forume za razmjenu dobre prakse i iskustva u okviru najaktuelnijih tema iz oblasti pravosuđa u Evropi.Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?