Dvodnevna onlajn obuka o specijalnom Twinning pozivu za Zapadni Balkan

Objavljeno: 25.08.2021. 10:06 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Nakon info dana održanog 8. jula 2021. godine na kojem je predstavljen specijalni Twinning poziv za Zapadni Balkan u okviru novog EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Horizont Evropa (2021-2027), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta će, 6. i 8. septembra 2021. godine, putem platforme Zoom, organizovati dvodnevnu obuku za potencijalne aplikante koja će se detaljnije fokusirati na ključne aspekte ovog poziva.

Obuku će voditi prof. dr Goran Stojanović, redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, koji ima značajno iskustvo u pisanju, koordinaciji i uspješnoj implementaciji inovativnih naučnih projekata, prevashodno u okviru EU programa finansiranja. U prethodnih 14 godina realizovao je 19 ovakvih projekata sa ukupnim budžetom od 14,8 miliona EUR.

Prof. dr Stojanović će tokom obuke podijeliti svoja iskustva i najbolje prakse, s posebnim fokusom na obezbjeđivanje konkretnih smjernica za pisanje i unapređenje svih pojedinačnih djelova projektne aplikacije, te prezentovanje najčešćih zamki i grešaka prilikom pisanja twinning projekata. Učesnici će takođe imati priliku da dobiju odgovore na pitanja i dodatna pojašnjenja tokom sesije predviđene za otvorenu diskusiju.

Podsjećamo, twinning poziv za Zapadni Balkan predstavlja jedinstvenu priliku za crnogorske istraživačke institucije da unaprijede naučne i tehnološke kapacitete, kroz povezivanje sa najmanje dvije vodeće istraživačke institucije iz dvije različite EU zemlje članice ili pridruženih zemalja, koristeći ogroman potencijal umrežavanja za izvrsnost u nauci kroz prenos znanja i razmjenu najboljih praksi između istraživačkih institucija i partnera. Očekuje se da projekti jasno prezentuju strategiju za podsticanje naučne izvrsnosti i unapređenje kapaciteta za inovacije u određenoj oblasti istraživanja, a jedan od očekivanih ishoda projektnih aktivnosti jeste jačanje kapaciteta za upravljanje istraživanjima i administrativnih vještina osoblja koje radi u institucijama iz zemalja Zapadnog Balkana.

Ovaj poziv dio je horizontalne oblasti programa Horizont Evropa - Širenje učešća i jačanje evropskog istraživačkog prostora (Widening participation and strengthening the European Research Area), koja ima za cilj prevazilaženje jaza u istraživanju i inovacijama u Evropi.

Pozivamo vas da se prijavite za učešće na online obuci putem sljedećeg linka:

https://forms.gle/YsjN9H3TrjpA9zzF8

Prijave su otvorene do petka, 3. septembra 2021. godine, do 13.00 časova, nakon čega će registrovanim učesnicima biti proslijeđen link za pristup događaju.


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?