Evropa je naša zajednička domovina

Potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu, dr Srđan Pavićević, sastao se sa ambasadorom Republike Slovačke u Crnoj Gori, gospodinom Borisom Gandelom.

Ambasador Gandel je iskoristio priliku da čestita dr Pavićeviću na poziciji potpredsjednika u 44. vladi i podijelio utisak da „Crna Gora nakon izbora 44. vlade dobija na stabilnosti i sigurnije korača na putu ka ostvarivanju svojih strateških ciljeva koji se tiču pridruživanja EU. Crna Gora ima potencijal za brži ulazak, i to prije 2030, kako je trenutno projektovano“.

Kao diplomatski predstavnik zemlje koja je dala značajan doprinos crnogorskoj nezavisnosti, g. Gandel je uvjeren da će prijateljski odnosi Crne Gore i Slovačke i dalje biti važan oslonac i spona sa EU, kojoj se Crna Gora odlučno približava. „Slovačka kao dio grupacije ’Prijatelji Zapadnog Balkana’ smatra da EU treba da pokaže veći stepen političke podrške i vizionarstva kada je riječ o pristupanju zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji“, dodao je ambasador Gandel.

Dr Pavićević je izrazio zahvalnost za dosadašnji doprinos slovačke diplomatije razvojnom i tranzicionom putu Crne Gore i napravio presjek stanja i prostora za saradnju unutar triju oblasti kojima koordinira njegov kabinet.

Dr Pavićević se složio sa svojim sagovornikom da Zapadnom Balkanu nedostaju standardi i odgovornost u sprovođenju politika i zakonske regulative, ali i da cijela zapadna civilizacija već duže vrijeme pati od nedostatka vizionarskog duha i jasne svijesti o prednostima proširivanja na šire regije, pa samim tim – i na Zapadni Balkan. 

Koliko god da smo mala zemlja, opterećena hipotekom 30-godišnjeg hibridnog režima, imamo i snage i hrabrosti da damo primjer i pošaljemo poruku ohrabrenja cijelom regionu, pa samim tim i da budemo zamajac integrativnim procesima u ovom dijelu Evrope.

Dr Pavićević je takođe naglasio i sljedeće: Važnije od formalnog priključenja jeste njegovanje dobrosusjedskih odnosa, pacifizam i konstruktivna uloga u rješavanju ratnih konflikata, a najvažnije od svega jeste usvajanje i praktikovanje onih vrijednosti koje nas čine kredibilnim i pouzdanim faktorima u kreiranju evropske budućnosti.

U srdačnom i otvorenom razgovoru konstatovano je da ne postoje prepreke za saradnju na svim poljima od interesa za obje zemlje. Dosadašnje iskustvo i doprinos slovačke diplomatije jesu veliki kapital u svakoj vrsti potencijalne saradnje na crnogorskom putu ka Evropskoj uniji.

U duhu latinske izreke „Domovina je tamo gdje ti je lijepo“, sagovornici su se složili da će Evropa kakvoj težimo u skorijoj budućnosti biti naša zajednička domovina.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?