Ibrahimović - Duran

Objavljeno: 26.05.2023. 11:00 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović razgovarao je danas sa Manuel Duránom, otpravnikom poslova Ambasade Španije u Podgorici.

Ibrahimović je otvaranje Kancelarije ambasade Španije u Podgorici, pozdravio kao korak više u jačanju saradnje dvije države, koje imaju dobre bilateralne odnose bez otvorenih pitanja, ali uz postojanje  prostora za poboljšanje ekonomskih relacija i povezivanje privrede između Španije i Crne Gore.

Današnji susret je bio prilika da potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija  mr Ervin Ibrahimović predstavi investicione mogućnosti u oblasti saobraćaja i energetike, pa je tako fokus razgovora bio na nastavku realizacije projekta autoputa Bar-Boljare, nastavku rekonstrukcije željezničke pruge, mogućnostima bolje valorizacije potencijala luke Bar i kapaciteta njene slobodne carinske zone, uz razvoj intermodalnosti, ali i razvoj pratećih djelatnosti duž koridora od Bara do granice sa Srbijom i dalje preko Beograda do Budimpešte i Bukurešta.

Nastavak izgradnje autoputa doprinijeće smanjenu migracije stanovništa i povećanju stepena zaposlenosti u sjevernom dijelu Crne Gore što bi posljedično trebalo pozivitno da utiče na demografska kretanja, naglasio je Ibrahimović i dodao da je prva dionica generisala nov saobraćaj i predstavlja značajan zamajac razvoju turizma na sjeveru. 

Ibrahimović je istakao i da u ovom kontekstu poseban fokus treba stavljati i na iskorištavanje potencijala sjevernog regiona, regiona koji raspolaže sa najvećim dijelom ukupnog hidropotencijala u Crnoj Gori, cjelokupnim rezervama uglja, oko 67% obradivih površina, 71% drvne mase, blizu 70% stočnog fonda, skoro cjelokupnim rezervama olova i cinka, kao i resursima za razvoj zimskog i ekoturizma i proizvodnju eko hrane i hrane sa zaštićenim geografskim porijeklom. Kako Španija ima iskustva u oblasti solarne energije, sagovornici su razgovarali o razvojnim planovima Crne Gore kada su u pitanju obnovljivi izvori energije i zainteresovanosti kompanija iz Španije.

Ibrahimović - Duran

Otpravnik poslova Ambasade Španije je izrazio zadovoljstvo današnjim susretom I razgovorom koji za cilj ima sagledavanje mogućnosti snažnijeg prisustva španskih investitora i kompanija na crnogorskom tržištu. Kako je istakao do sada su španske kompanije bile uspješne u saradnji sa Crnom Gorom, te podsjetio na nabavku vozova za potrebe željeznice Crne Gore, naglašavajući da je kompanija  CAF jedna od dvije vodećeu Španiji u oblasti proizvodnje željezničkih voznih sredstava i da se takva uspješna saradnja može nastaviti u narednom periodu u zavisnosti od daljih planova naše države u ovoj oblasti.

Sagovornici su zaključili da je ovaj susret samo prvi korak u jačanju saradnje između dvije države i da u svakom slučaju treba raditi na stvaranju mogućnosti za bolju promociju investicionih mogućnosti Crne Gore španskim investitorima i kompanijama.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?