Ilir Harasani

Zamjenik generalnog sekretara Vlade

Sadržaj:
ObrazovanjeRadno iskustvo

Ilir Harasani rođen je 18.11.1987. godine u Baru.

Obrazovanje

Diplomirao je na državnom Univerzitetu u Prištini - Pravni fakultet, gdje je i magistirao.

Na „European University Viadrina“ Frankfurt – Njemačka, pohađao je školu „Zaštita ljudskih prava po Evropskom sistemu“, dok je na „University of Pisa“ – Italija, bio polaznik škole na temu „Solidarnost u pravnoj tekovini Evropske unije“.

Radno iskustvo

Pripravnički staž 2012. godine, obavio je u Osnovnom sudu u Ulcinju.

Nakon odrađenog pripravničkog staža u periodu od 2013. do 2015. godine radio je kao pravni zastupnik “Marigona Residence” d.o.o. u Prištini.

Od 2015. do 2016. godine obavljao je poslove opunomoćenog zastupnika Opštine Ulcinj u Sekretarijatu za zaštitu imovine.

U Vladi izbornog povjerenja 2016. godine obavljao je funkciju pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove.

Kao pomoćnik advokata u Advokatskoj kancelariji radio je u periodu od 2017. do 2019. godine.

Od februara 2019. do aprila 2021. godine bio je zaposlen u Opštini Budva, na poziciji Rukovodioca Sektora za ljudske resurse.

Za direktora Uprave za inspekcijske poslove imenovan je 1. aprila 2021. godine i funkciju je obavljao do 12.aprila 2022. godine.

Trenutno obavlja profesionalnu funkciju Zamjenika generalnog sekretara Vlade Crne Gore.

Pohađao je više seminara i obuka iz oblasti ljudskih resursa, licencirani je menadžer za ljudske resurse u oblasti javne uprave, a učestvovao je na seminarima i obukama u oblasti upravljanja EU projektima i evropskih integracija, te posjeduje znanja usko vezana sa evropskim integracijama, usaglašavanjem propisa domaćeg zakonodavstva sa međunarodno priznatim aktima i uvođenjem načela inovativnosti u svim segmentima saradnje sa svim relevantnim institucijama.

Uključen je bio u rad nevladinog sektora, kao jedan od osnivača NVO „SUP“, NVO „I-AKT“ i pravni zastupnik „NVO MOGUL“.

Dvije godine (2016-2018) bio je odbornik u Skupštini Opštine Ulcinj.

Učestvovao je pripremi akata koje donosi predsjednik Opštine i Skupština opštine, izradi izmjena Zakona o inspekcijskom nadzoru, kao i u radu Vladinih tijela i Komisija.

Član je Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima.

Pored službenog jezika, tečno govori albanski i engleski jezik.

Kontakt

Ilir Harasani

zamjenik generalnog sekretara Vlade
Adresa:
Karađorđeva bb
Telefon:
+382 20 482 814