Info dan o Programu Evropske saradnje u nauci i tehnologiji – COST (European Cooperation in Science and Technology)

9. april 2024.
09:30h - 14:00h
Hotel Hilton, Podgorica
Objavljeno: 25.01.2024. 09:30 Autor: Ministarstvo prosvjete,nauke i inovacija

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i COST asocijacija organizuju Info dan posvećen Programu Evropske saradnje u nauci i tehnologiji, sa ciljem promocije dijela aktivnosti ovog značajnog Programa. 

Važnost Programa se ogleda u umrežavanju naučnih timova i podsticanju i jačanju međunarodne naučne saradnje. COST projekat tzv COST akcije posvećeni su naučnoj saradnji, nadopunjuju nacionalne istraživačke fondove i nude otvoren prostor za saradnju među naučnicima širom Evrope (i šire) i time podstiču napredak i inovacija u istraživanjima. Naša zemlja je članica COST asocijacije od maja 2015. godine.

U nastavku je agenda događaja.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?