Info dan o Programu Evropske saradnje u nauci i tehnologiji – COST (European Cooperation in Science and Technology)

9. april 2024.
08:00h - 15:00h
Rektorat UCG, Plava sala
Objavljeno: 25.01.2024. 09:30 Autor: Ministarstvo prosvjete,nauke i inovacija

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i COST asocijacija organizuju Info dan posvećen Programu Evropske saradnje u nauci i tehnologiji, sa ciljem promocije dijela aktivnosti ovog značajnog Programa. 

Važnost Programa se ogleda u umrežavanju naučnih timova i podsticanju i jačanju međunarodne naučne saradnje. COST projekat tzv COST akcije posvećeni su naučnoj saradnji, nadopunjuju nacionalne istraživačke fondove i nude otvoren prostor za saradnju među naučnicima širom Evrope (i šire) i time podstiču napredak i inovacija u istraživanjima. Naša zemlja je članica COST asocijacije od maja 2015. godine.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?