Istraživanje „Izazovi sa kojima se suočavaju licencirani organizatori obrazovanja odraslih“

Objavljeno: 10.07.2024. 12:23 Autor: Gordana Bošković

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je uz partnersku saradnju sa JU Centar za stručno obrazovanje, a kroz projekat EPALE Nacionalna služba podrške za Crnu Goru sufinasiran iz ERASMUS+ programa u okviru EU Fonda, sprovelo Empirijsko istraživanje o izazovima sa kojima se suočavaju licencirani organizatori obrazovanja odraslih.

Istraživačku populaciju činili su predstavnici licenciranih ustanova za obrazovanje odraslih. Istraživački uzorak činila su 44 licencirana organizatora obrazovanja odraslih. Istraživanje je sprovedeno putem online upitnika koji je razvila JU Centar za stručno obrazovanje. U ovoj publikaciji predstavljeni su ključni nalazi empirijskog istraživačkog rada, kao i podsticajne preporuke za unapređenje ambijenta poslovanja i rada ustanova za obrazovanje odraslih u Crnoj Gori. Dobijeni podaci u izvještaju predstavljeni su i u vidu grafikona sa analitičkim prikazom dobijenih rezultata. Ovo istraživanje predstavlja nastavak istraživačke prakse koje sprovode institucije obrazovnog sistema i ukazuje na konkretnu situaciju u praksi na koju se nužno mora djelovati ciljanim mjerama i aktivnostima, a kroz međusektorsku i međuresornu saradnju.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?