Ivana Janković Mijanović

v.d. generalne direktorice Direktorata za evropske integracije i EU fondove

Sadržaj:
ObrazovanjeRadno iskustvo

Obrazovanje

 Ivana Janković Mijanović završila je Srednju školu u Crnoj Gori i Sjedinjenim Američkim Državama.

Diplomirala je 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Magistarske studije pohađala je kao stipendista programa JOINEU-SEE Evropske unije na Univerzitetu Bolonja u Italiji, gdje je magistrirala u decembru 2015.

Radno iskustvo

Radni angažman započela je u  Zavodu za statistiku 2013. godine. Bila je projektni koordinator MICS projekta (Multiple indicator cluster survey), koji je finansirao UNICEF. Po povratku sa magistarskih studija radni angažman nastavlja u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova u oblasti nadgledanja i koordinacije EU Instrumenta pretpristupne podrške (IPA), a od 2017. godine u Ministarstvu vanjskih poslova u sektoru ekonomske diplomatije gdje je radila na pripremi Zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i humanitarnoj pomoći. Od 2018. godine zaposlena je u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma na poslovima upravljanja IPA projektima koji su usmjereni na jačanje konkurentnosti i inovativnosti privatnog sektora.

Rođena je u Podgorici 1988. godine.

Kontakt

Ivana Janković Mijanović

v.d. generalne direktorice Direktorata za evropske integracije i EU fondove
Adresa:
Rimski trg broj 46