Izjava za javnost koordinatora Biroa za operativnu koordinaciju mr Alekse Bečića

Nakon što je Vlada početkom decembra saglasno Zakonu o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora imenovala članove Biroa za operativnu koordinaciju, danas smo uz učešće članova Biroa i ministra unutrašnjih poslova održali prvu sjednicu Biroa za operativnu koordinaciju i donijeli čitav niz veoma značajnih odluka sa ciljem unapređenja kvaliteta rada i koordinacije između organa obavještajno bezbjednosnog sektora u Crnoj Gori.

Zbog potrebe za inoviranjem sastava i zadataka, kao i unapređenjem rada, formirali smo između ostalih novi međuresorni tim za izradu nove SOCTE odnosno Srednjoročnog pregleda Procjene opasnosti od teškog i oganizovanog kriminala, kao i novi međuresorni tim koji će se baviti prikupljanjem i razmjenom podataka o licima za kojima su raspisane nacionalne i međunarodne potjernice. Međuresorni timovi će na mjesečnom nivou podnositi izvještaje o radu Birou za operativnu koordinaciju.

Takođe, na današnjoj sjednici, Biro je zaključio da je trenutna bezbjednosna situacija stabilna, uz kontinuitet postojanja identifikovanih bezbjednosnih rizika i izazova, prvenstveno manifestovanih kroz djelovanje struktura teškog i organizovanog kriminala, te su organi bezbjednosnog sektora obavezni da u sklopu svojih nadležnosti inteziviraju preventivne, obavještajne i operativne istražne aktivnosti.

Organi obavještajno bezbjednosnog sektora su obavezani i da u narednom periodu inteziviraju međusobnu razmjenu podataka, inoviraju modalitete saradnje naročito u dijelu sprovođenja zajedničkih aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, dostavljaju predloge za formiranje međuresornih radnih grupa u cilju realizacije zajedničkih zadataka, povećavaju interopeabilnost kroz uspostavljanje kanala za pristup i razmjenu podataka, kao i da redovno izvještavaju Biro o rezultatima aktivnosti.

Biro je zadužio nadležne organe obavještajno bezbjednosnog sektora da izrade analizu i Birou dostave informaciju o uticaju na stanje bezbjednosti dosadašnjih odluka o privremenoj viznoj liberalizaciji.

Biro za operativnu koordinaciju zadužio je MUP da u saradnji sa drugim nadležnim organima i institucijama intezivira aktivnosti na izradi i usvajanju Strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala za period 2024-2027 i Strategije za poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju za period 2024-2030.

Biro je na današnjoj sjednici razmotio i druga pitanja koja su u cilju unapređenja saradnje i efikasnosti rada organa obavještajno-bezbjednosnog sektora.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?