Izvještaj sa javne rasprave na temu Nacrta zakona o Kreditno-garantnom fondu

Objavljeno: 10.01.2022. 13:55 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ministarstvo ekonomskog razvoja je, na osnovu čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), uputila Nacrt zakona o Kreditno garantnom fondu na Javnu raspravu.

Javna rasprava je trajala 20 dana, u periodu od 30. novembra do 20. decembra 2021. godine.

Cilj Javne rasprave je bio upoznavanje javnosti sa tekstom Zakona, kao i dalje uključivanje predstavnika banaka, privatnog sektora, stručne i šire javnosti u proces kreiranja i unapređenja teksta Zakona.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?