Jačanje tehnološkog transfera u Evropi – fokus na Zapadni Balkan i Jugoistočnu Evropu

Objavljeno: 19.11.2021. 13:18 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Udruženi istraživački centar Evropske komisije (DG JRC) u saradnji sa Naučnim parkom AREA iz Trsta organizovao je konferenciju na temu tehnološkog transfera u hibridnom formatu u periodu 17-19. novembar 2021. godine.

Tehnološki transfer od naučnoistraživačkih laboratorija do tržišta jedan je od najkompleksnijih i najrizičnijih koraka u inovacionom procesu. Cilj konferencije bio je razmjena najboljih praksi i ubrzavanje procesa razvoja ekosistema za tehnološki transfer u zemljama Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope.

Poslednjeg dana konferencije, na panelu „Implementacija Strategije pametne specijalizacije u Zapadanom Balkanu (od teorpije do prakse)“ govorila je mr Marijeta Barjaktarović Lanzardi, v.d. generalne direktorice u Direktoratu za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj.

Ona se u uvodnom izlaganju kratko osvrnula na trenutni status implementacije Strategije pametne specijalizacije u Crnoj Gori i ključne izazove u implementaciji, poput uspostavljanja koordinacije procesa i uključivanja svih relevantnih ciljnih grupa. Govoreći o ključnim dostignućima, koja su išla u dva pravca u proteklih godinu dana, odnosno kreiranje snažnijeg programskog okvira i kompletiranje efikasnijeg implementacionog okvira kroz uspostavljanje novog Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, te Fonda za inovacije Crne Gore, naglasila je:

Prioritizacijom koju utvrđuje Strategija pametne specijalizacije stimulisali smo koncentraciju ulaganja u inovacije, mobilisali smo sve raspoložive izvore podrške i finansiranja, ne samo iz nacionalnog budžeta, već i iz predpristupnih fondova i ostvarili podršku donora, ali i umrežili sve relevantne sektorske politike, što predstavlja značajan iskorak i zbog čega vjerujemo u uspjeh naših napora u narednom periodu.“ Iskoristila je priliku da još jednom ukaže na značaj podrške koju DG JRC pruža Crnoj Gori i regionu Zapadnog Balkana u ovom kompleksnom procesu.

Moderatorka panela, dr Monika Matusiak, rukovoditeljka Sektora za pametnu specijalizaciju u okviru Direktorata za rast i inovacije DG JRC-ija, ocijenila je napredak Zapadnog Balkana u procesu kreiranja i implementacije pametne specijalizacije odličnim i potvrdila da će DG JRC i u narednom periodu blisko sarađivati sa ekonomijama u ovom dijelu i pružati svu neophodnu podršku kako bi se prevazišli svi izazovi i uspostavio efikasan sistem planiranja i implementacije pametne specijalizacije.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?