Lipovina-Božović: Sinhronizovano i sinergijsko djelovanje Vlade i Univerziteta preduslov za održiv ekonomski razvoj

Objavljeno: 01.09.2021. 17:39 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja Milena Lipovina-Božović učestvovala je na Panelu: „Poželjan i moguć dugoročan razvoj Crne Gore“, koji je organizovan na Univerzitetu Crne Gore u okviru 28. naučnog skupa „Tehnologija, kultura i razvoj“.

„Zadovoljstvo mi je  što učestvujem na današnjem skupu, sa velikom tradicijom i  u ovako elitnom društvu, gdje se razmjenjuju mišljenja o društvenom i ekonomskom razvoju na bazi aktuelnih globalnih razvojnih procesa, aktuelnih tehnologija i kulture ambijenta. Ministarstvo ekonomskog razvoja i Vlada prepoznaju značaj saradnje sa akademskom zajednicom pa su ovakvi skupovi višestruko korisni“, kazala je Lipovina-Božović.

Državna sektetarka napravila je kratak osvrt gdje se Crna Gora trenutno nalazi, prezentovala je aktivnosti  Ministarstva ekonomskog razvoja u dijelu politika inovacija i ukazala na napore koje MER ulaže kako bi kreiralo održiv i funkcionalan inovativni ekosistem. Dala je viđenje i o ulozi Univerziteta Crne Gore, i ukazala  na izazove na putu daljeg razvoja ekonomije bazirane na znanju.

Milena Lipovina-Božović

„Ministarstvo ekonomskog razvoja je ozbiljno shvatilo strukturalne probleme i predano radi na sistemskom unapređenju ekonomske aktivnosti kroz razvoj institucionalnog i programskog okvira javne politike za inovacije i tehnološki razvoj“, naglasila je Lipovina-Božović i dodala da se  ovaj proces odvija kroz implementaciju Strategije za pametnu specijalizaciju koja je prepoznata kao ključni instrument od strane EU za razvoj.

Ona je naglasila da je od velike važnosti u izgradnji inovacionog sistema pa time i podrške misiji treće dimenzije univerziteta uspostavljanje institucija kao što su Naučno-tehnološki park, Fond za inovacija ali i važnog tijela kao što je Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju koje je ključno savjetodavno tijelo Vlade u oblasti politike inovacija.

Državna sekretarka je istakla da vidi Univerzitet kao najveći resurs iz kog se mogu crpiti sredstva za razvoj ekonomije bazirane na znanju, ali da samo u tijesnoj saradnji sa Vladom i privredom može doprinijeti njegovom razvoju u punom kapacitetu.

„Brojne su aktivnosti kroz koje vidimo veliki prostor za intenziviranje saradnje između Ministarstva ekonomskog razvoja i Univerziteta u mnogim segmentima razvojnih politika (inovacija, zapošljavanja, cjeloživotnog učenja, industrijskog razvoja itd). Zajedničko i usaglašeno djelovanje Vlade Crne Gore  i Univerziteta, kroz kvalitetan dijalog o velikim razvojnim projektima i strateškim pravcima, od ključne je važnosti za dostizanje željenog i održivog ekonomskog razvoja“, zaključila je Lipovina-Božović.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?