Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) pruža mogućnost pohađanja obuke

Objavljeno: 26.05.2023. 13:01 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) pruža mogućnost pohađanja obuke pod nazivom “Ecosystem-based Solutions for Disaster Risk Reduction (Eco-DRR)” u periodu:

  • 26. septembar 06oktobar 2023godine, online format;
  • 15. oktobar – 28. oktobar 2023. godine, u Japanu.

Obuka je namijenjena predstavnicima državnih institucija i agencija, lokalnih samouprava i javnih preduzeća koja posluju u oblasti smanjenja rizika od katastrofa.

Kandidati moraju imati više od pet godina radnog iskustva u srodnoj oblasti i ispunjavati sve uslove navedene u generalnom informatoru. Takođe, kandidati su dužni dostaviti popunjeni aplikacioni formular i upitnik (ANNEX I), potvrdu o znanju engleskog jezika i kopiju pasoša

Navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti putem pošte Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma kao i na mejl adrese: ivona.savicevic@mek.gov.me i marko.savkovic@mek.gov.me, a kontakt telefon za dodatna pitanja je +382 67 617 915.

Tokom selekcionog procesa biće održan online intervju kandidata sa predstavnicima JICA Balkan Office-a na engleskom jeziku, a rok za dostavljanje aplikacione dokumentacije Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma je 10. jul 2023. godine.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?