Javna rasprava o Nacrtu zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Objavljeno: 05.06.2024. 13:04 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Na osnovu čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, daje na  javnu raspravu

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI 

i upućuje Javni poziv

organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost), da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta teksta Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku.

Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti dostavljaju se Ministarstvu rada i socijalnog staranja, u pisanoj formi na adresu Rimski trg 46, Podgorica ili u elektronskoj formi na sljedeću e-mail adresu: a.lekovic@mrs.gov.me i to na Obrascu 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije", koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

O tekstu nacrta ovog zakona tokom trajanja javne rasprave biće održan okrugli sto, a o terminu i mjestu održavanja istog javnost će biti blagovremeno obavještena putem internet stranice ministarstva.

Rok za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija je 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Program javne rasprave dat je na Obrascu 3 propisanom Uredbi o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji možete preuzeti u nastavku.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti možete preuzeti u nastavku.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja  www.gov.me/mrs i portalu e-uprave.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na internet stranici ministarstava i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?