Javna rasprava o tekstu Nacrta Programa razvoja ruralnog turizma Crne Gore 2022-2025. sa Akcionim planom

Objavljeno: 23.02.2023. 12:51 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl.list CG“, br. 041/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće 

JAVNU RASPRAVU O TEKSTU NACRTA PROGRAMA RAZVOJA RURALNOG TURIZMA CRNE GORE 2022-2025. GODINE S AKCIONIM PLANOM

 Vrijeme trajanja javne rasprave: od 23.02. do 15.03.2023.godine.

Način sprovođenja javne rasprave:

- Postavljanjem Nacrta programa razvoja ruralnog turizma Crne Gore 2022-2025. godine s Akcionim planom na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma   https://www.gov.me/mek 

-  U formi tribine koje će biti održane:

  • 01. marta (srijeda) 2023. godine, Podgorica, Stara zgrada Vlade sa početkom u 13.30 h (ul. Jovana Tomaševića);
  • 02. marta (četvrtak) 2023. godine, Tivat, zgrada Opštine sa početkom u 11.00 h;
  • 03. mart (petak) 2023. godine, Bijelo Polje, zgrada Opštine, sa početkom u 13.00 h.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Direktoratu za razvojne politike u turizmu, pisanim putem na arhivu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma radnim danima od 08-13h, poštom na adresu Rimski trg 46, Podgorica ili elektronski na e-mail: anka.kujovic@mek.gov.me , na Obrascu 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Rok za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija je 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva, tj. najkasnije do 15.03.2023.godine.

Ime i prezime službenika u Ministarstvu zaduženog za davanje informacija o postupku javne rasprave: Anka Kujović (tel. 020/446-271, e-mail:  anka.kujovic@mek.gov.me

Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu Nacrta programa razvoja ruralnog turizma Crne Gore 2022-2025. godine s Akcionim planom: Direktorat za razvojne politike u turizmu.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?