Javne evidencije

 • Djelovodnik;
 • Upisnik prvostepenih upravnih predmeta;
 • Upisnik drugostepenih upravnih predmeta;
 • Upisnik prvostepenog disciplinskog postupka;
 • Upisnik drugostepenog disciplinskog postupka;
 • Upisnik inspekcijskog nadzora;
 • Upisnik izdatih uvjerenja;
 • Evidencija izrečenih disciplinskih mjera i kazni;
 • Evidencija o pečatima i štambiljima;
 • Evidencija osnovnih sredstava i opreme;
 • Evidencija službenih putovanja;
 • Evidencija primljenih računa;
 • Evidencija ljudskih resursa za potrebe odbrane;
 • Evidencija materijalnih sredstava popisanih za potrebe odbrane u ratnom i vanrednom stanju;
 • Evidencija objekata kojima upravlja Ministarstvo;
 • Evidencija o podnijetim zahtjevima i izdatim odobrenjima za vršenje naučnih istraživanja od značaja za odbranu;
 • Evidencija osnovnih sredstava i opreme;
 • Evidencija o izdatim odobrenjima za premjer i istraživanje zemljišta uz objekte od posebnog značaja za odbranu zemlje, snimanje i objavljivanje snimaka vojnih objekata i reona uz te objekte;
 • Registri;
 • Arhivska knjiga.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?