JAVNI KONKURS za prijavu projekata/programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“

Objavljeno: 14.09.2021. 13:08 Autor: Ministarstvo zdravllja

JAVNI KONKURS
za prijavu projekata/programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“2021. za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija za:

  1. Projekte/programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (u daljem tekstu: MSM); 

  1. Projekte/programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijom osoba koje koriste droge injektiranjem;

  1. Projekte/programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijom seksualnih radnica/ka (u daljem tekstu: SR);

  1. Projekte/programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među opštom populacijom;

  1. Projekte/programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među mladima; 

  1. Projekte/programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među Romima i Egipćanima (u daljem tekstu: RE); 

  1. Projekte/programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među zatvorenicima;

  1. Projekte/programe psihosocijalne podrške osobama koji žive sa HIV/AIDS-om;

  1. Projekte/programe smanjenja stigme i diskriminacije osoba koje žive sa HIV/AIDS-om;

  1. Projekte/programe usmjerene na unapređenje tretmana osoba koje žive sa HIV/AIDS-om.

Dokumenta

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo zdravlja
Objavljen: 14.09.2021.
Rok za prijavu: 14.10.2021.
Naziv:JAVNI KONKURS za prijavu projekata/programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?