Partnerstvo sa NVO u cilju podrške prevencije zloupotrebe droga

Objavljeno: 07.04.2022. 09:09 Autor: Ministarstvo zdravllja

JAVNI KONKURS
za prijavu projekata/programa ,,Partnerstvo sa NVO u cilju podrške prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama u 2022. godini– Ostani zdrav! Reci ne drogama!’’ Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Nacionalnom strategijom za sprečavanje zloupotrebe droga 2013-2020.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?