Javni konkurs „Život nema cijenu“

Objavljeno: 04.11.2022. 10:57 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Javni konkurs „Život nema cijenu“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini (“Službeni list CG“, br. 12/22) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva unutrašnjih poslova, objavljuje 

JAVNI KONKURS

„Život nema cijenu“

za finansiranje projekata /programa NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?